EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 361 Elektrik Makinaları I
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE361 - ELEKTRİK MAKİNALARI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK MAKİNALARI I ELE361 5. Yarıyıl 3 0 3 4
Önkoşul(lar)-var iseELE203 Devre Kuramı I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE365 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders, öğrencilere elektromekanik enerji dönüşümünün temel prensipleri, elektrik makinelerinin ve transformatörlerin çalısma karakteristikleri ve bunların kararlı durum eşdeğer devre modelleri ile performans analizi hakkında bilgilendirir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: D.Ç.1. Manyetik devreler hakkında temel prensipleri bilir: mikanıtslanma, enerji depolama, histerezis ve eddy akım kayıpları,
  2. D.Ç.2. Güç transformatörlerinin temel çalışma prensiplerini bilir,
  3. D.Ç.3. Elektromekanik enerji dönüşümünün temel konseptlerine vakıf olur,
  4. D.Ç.4. Döner elektrik makinelerinin temel çalışma prensiplerinin farkındadır,
  5. D.Ç.5. Derste öğrendiği teknikleri DA makineler üzerinde uygular,
  6. D.Ç.6. Transformatörlerin ve bazı elektrik makinelerinin performans hesaplamaları için kararlı devre eşdeğer modelleme tekniklerini uygulayabilir.
Dersin içeriğiManyetik Devreler Hakkında Temel Konseptler
Tek Fazlı Transformatörler
Üç Fazlı Transformatörler
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Döner Elektrik Makinelerinin Çalışma Prensipleri
DA Makineler


 
KaynaklarElectric Machinery Fundamentals, Chapman, 3rd Ed., McGraw-Hill
Electric Machinery, Fitzgerald, Kingsley, Umans, 5th Ed., McGraw-Hill
Electric Machines, Slemon, Straughen, Addison Wesley
Principles of Electrical Machinery and Power Electronics, Sen, John Wiley
Electromechanics and Electric Machines, Nasar, Unnewehr, 2nd Ed., John Wiley

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaManyetik devrelerde temel kavramlar: mıknatıslanma, enerji depolama
2. HaftaHisterizis ve eddy akım kayıpları.
3. HaftaTransformatörlerin çalışma prensipleri: eşdeğer devre modeli
4. HaftaTransformatör açık devre ve kısa devre testleri
5. HaftaTransformatörlerde gerilim regülasyonu ve verim - örnekler
6. HaftaÜç Fazlı Transformatörler: bağlantı şekilleri, eşdeğer devre modeli, analizler
7. HaftaElektromekanik enerji dönüşümü: alan enerjisi, ko-enerji, tek uyartımlı sistemlerde kuvvet, moment.
8. HaftaÇift uyartımlı elektromekanik enerji dönüşüm sistemleri - örnekler
9. HaftaAra Sınav
10. HaftaDöner makinaların temelleri: armatur mmk?sı, endüklenen emk, üretilen moment
11. HaftaDA makinalar: gerilim ve moment üretimi, mıknatıslanma karakteristiği
12. HaftaUyartım yöntemleri
13. HaftaDA jeneratörlerin analizi , terminal gerilim karakteristikleri
14. HaftaDA motorların analizi, anma değerler, verim, hız kontrolu
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler510
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı650
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler5210
Ara sınavlara hazırlanma süresi12020
Genel sınava hazırlanma süresi12020
Toplam İş Yükü3547120

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.    X
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler