EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 402 Mezuniyet Projesi II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE402 - MEZUNİYET PROJESİ II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MEZUNİYET PROJESİ II ELE402 8. Yarıyıl 0 3 1 3
Önkoşul(lar)-var iseELE401 Mezuniyet Projesi I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Gözlem
Alan Gezisi
Takım/Grup Çalışması
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Uygulama-Alıştırma
Örnek Olay İncelemesi
Sorun/Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Proje Tasarımı/Yönetimi
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıMezuniyet projesinin amacı öğrencinin daha önce almış olduğu derslerdeki beceri ve bilgileri kullanarak birden çok gerçekçi kısıtı ve mühendislik standartlarını içeren bir ana tasarım deneyimi edinmesidir. İki derslik serinin ikincisi olan bu derste öğrenci verilen gereksinimleri sağlayan bir sistem, bileşen veya süreç tasarımı içeren bir projeyi tamamlar. ELE401 dersinin sonunda belirlemiş olduğu ön tasarım ve tasarım seçenekleri ve parametrelerini temel alarak, bir yazılım veya donanım prototipi oluşturur, tasarım parametrelerini dener ve değerlendirir, yinelemeli bir süreç içerisinde tasarımı iyileştirir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bir ön tasarım verildiğinde yazılım veya donanım prototipi geliştirir
  2. Yinelemeli bir süreçte tasarım seçimleri yapar, sonuçları yorumlar ve bir sonraki adımı gerekçelendirir
  3. Tasarım sürecini raporlayan bir dokuman hazırlar
  4. En son tasarım kararlarını verir
  5. Bir poster kullanarak tasarımın sunumunu yapar
Dersin içeriğiBu ders tasarım projesi ile ilgili aşağıda verilen maddeleri içerir. Bu maddelerin hepsi öğrencinin dönem sonunda hazırlayacağı bir raporda açıkça belirtilir.

1. Bir ön tasarım verildiğinde yazılım veya donanım prototipinin geliştirilmesi
2. Prototipim kullanılarak tasarım seçimlerinin ve parametrelerinin denenmesi ve incelenmesi
3. Farklı tasarım seçimlerinin ve parametrelerinin etkilerinin yorumlanması
4. Tasarım seçimlerinin ve parametrelerinin yinelemeli olarak güncellenmesi, herbir güncelleme adımında gözlemlerin ve yorumların yapılması
5. Yinelemeli süreç sonunda en son tasarım kararlarının verilmesi

Dersin sonunda, öğrenci proje raporu, en son prototip ve bir poster sunumu hazırlamalıdır.

 
KaynaklarÖğrenci ve ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaProje çalışması.
2. HaftaProje çalışması.
3. HaftaProje çalışması.
4. HaftaProje çalışması.
5. HaftaProje çalışması.
6. HaftaProje çalışması.
7. HaftaProje çalışması.
8. HaftaProje çalışması.
9. HaftaProje çalışması.
10. HaftaProje çalışması.
11. HaftaProje çalışması.
12. HaftaProje çalışması.
13. HaftaProje çalışması.
14. HaftaProje çalışması.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler160
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı160
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama14684
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)000
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi000
Toplam İş Yükü14684

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.    X
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.    X
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.    X
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü