EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 408 Endüstriyel Denetim
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Yakup Özkazanç
YerGünZaman
E6Pazartesi09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE408 - ENDÜSTRİYEL DENETİM

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ENDÜSTRİYEL DENETİM ELE408 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE354 Denetim Sistemleri
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ödev  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders ögrencileri kontrol mühendisliği alanında realistik ve etkili çözümler geliştirebilir bir seviyeye çekmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak endüstiyel ortamda ön plana çıkan kontrol ve otomasyon problemleri ve bu problemlere yönelik olarak kullanılabilecek mühendislik yaklaşımları ve yöntemleri çalışılacaktır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci 1. Kontrol ve otomasyon mühendisliği problemlerini formüle ve analiz eder
  2. 2. Otomasyon ve kontrol sistemlerinin mimarilerini geliştirir ve tasarlar
  3. 3. Alternatif sensör ve eyleyici teknolojilerini karşılaştırmalı olarak çözümler ve teknoloji seçimi yapabilir
  4. 4. Elektronik enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin temel seviye tasarımını yapabilir
  5. 5. Endüstriyel kontrol problemleri için geri besleme döngüleri tasarlar
Dersin içeriğiEndüstriyel Kontrol ve Otomasyon Problemlerinin Yapısı ve Doğası
Endüstriyel Süreçlerin Modellenmesi
Sensör ve Eyleyici Cihaz Teknolojileri
PLC ile Otomasyon
Kontrol Sistemleri Mimarisi ve Tasarımı
 
Kaynaklar? D.Bailey, E.Wright, Practical SCADA for Industry, Elsevier, 2003.
? T.L.M.Bartelt, Industrial Control Electronics, 7.Ed., Delmar Learning, 2001.
? R.N. Bateson, Introduction to Control System Technology, 7. Ed.,
? Prentice Hall, 2002.
? Bennett, Real Time Computer Control, 2. Ed., Prentice Hall, 1993.
? J.P. Bentley, Principles of Measurement Systems, 2nd. Ed., Longman, 1988.
? A.Bodur, Pratik DCS: Dağıtılmış Kontrol Sistemleri, Bileşim Yayıncılık, 2006.
? A.Bodur, G.Dinçer, C.Gerçek, Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme, Infogate, 2001.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaEndüstriyel Kontrole Giriş
2. HaftaDinamik Sistem Modelleri
3. HaftaEndüstriyel Süreçlerin Modellenmesi
4. HaftaÖlçmenin Temelleri
5. HaftaSensör Teknolojisi
6. HaftaEyleyici Teknolojisi ve Elektrikli Sürücüler
7. HaftaSinyal Uyumlandırma ve Veri Toplama
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaSıralı Denetim ve PLC Denetleçler
10. HaftaSürekli Süreçler ve PID Denetleçler
11. Haftaİleri Seviye Kontrol Mimarileri
12. HaftaÇokdeğişkenli Sistemlerin Denetimi
13. HaftaGömülü Kontrol Sistemleri
14. HaftaEndüstriyel Bilgisayar Ağları Teknolojisi
15. HaftaGenel Sınav Hazırlık Haftası
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler1010
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1150
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler10330
Ara sınavlara hazırlanma süresi12020
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü4059164

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü