EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 425 İletişim Kuramı II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE425 - İLETİŞİM KURAMI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLETİŞİM KURAMI II ELE425 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE302 Olasılık Kuramı, ELE324 İletişim Kuramı I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE427 İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıÖğrencilerin sayısal kipleme, eklenir beyaz Gauss gürültülü kanallarda alıcılar ve hata olasılığı, darbe biçimlendirme ve bant kısıtlı kanallarda haberleşmenin sınırları, analog darbe kiplemesi ve niceleme konularını öğrenmeleri amaçlanır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarı ile bitiren bir öğrencinin aşağıdaki konuları anlaması beklenir D.Ç. 1. Sayısal haberleşmede temel kipleme yöntemleri
  2. D.Ç. 2. Eniyi alıcılar, AWGN kanallarda MAP ve ML alıcılar
  3. D.Ç.3. Sembol ve bit hata olasılıkları, Q fonksiyonu, hata olasılığı üzerindeki sınırlar
  4. D.Ç.4. Sınırlı bant kanallarda sayısal iletim, sıfır ISI için Nyquist kriteri
Dersin içeriğiDalga biçimi sinyallerinin geometrik temsili, PAM, ASK, PSK, QAM, FSK kiplemeleri. AWGN kanallarda alıcılar ve hata olasılığı başarımı, sınırlı bant kanallarda sayısal iletim ve sıfır ISI için Nyquist kriteri 
KaynaklarJ. G. Proakis and M. Salehi, Communications System Engineering, 2nd Ed, Prentice Hall, 2002.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş, dalgabiçimi sinyallerinin geometrik gösterimi, vector uzayı, boyut, taban vektörleri
2. Haftaİçsel çarpım vektör uzayı, ortonormal taban vektörleri, sınırlı enerjili fonksiyonların vektör uzayı, Gram Schmidt ortonormalizasyonu
3. HaftaDarbe genlik kiplemesi
4. Haftaİki boyutlu dalgabiçimleri
5. HaftaPSK ve QAM kiplemesi
6. HaftaÇok boyutlu dalgabiçimleri, FSK kiplemesi
7. HaftaAWGN kanalı, uyumlu süzgeç, korelator
8. HaftaAWGN kanallarda eniyi alıcılar, MAP, ML alıcılar, karar bölgeleri
9. Haftaİkili sinyalleşme için hata olasılığı, Q fonksiyonu
10. HaftaÇİftli hata olasılığı, birleşik sınır, hata olasılığı alt sınırı
11. HaftaArasınav
12. HaftaBant sınırlı AWGN kanallarda sayısal haberleşme, sıfır ISI için Nyquist kriteri
13. HaftaAnalog darbe kiplemesi, A/D dönüşümü
14. HaftaZaman ve faz senkronizasyonu, DPSK
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi23060
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3166174

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü