EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 430 Bilgisayarla Denetim
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. İsmail Uyanık
YerGünZaman
E4Cuma09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE430 - BİLGİSAYARLA DENETİM

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİLGİSAYARLA DENETİM ELE430 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE354 Denetim Sistemleri
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE434 BİLGİSAYARLA DENETİM LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıGünümüzde denetim sistemleri büyük ölçüde sayısal olarak ya bilgisayar ortamında ya da hesaplama yeteneğine sahip DSP kartları veya mikrodenetleyici kartları gibi kartlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu derste bu tür denetim sistemlerini anlayabilmek için gerekli altyapı verilmekte ve öğrencilerin bu tür sistemleri anlayabilmeleri, analiz edebilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. 1. Sürekli zaman ve kesikli zaman sistemler arasındaki ilişkiyi ve dönüşümleri anlar,
  3. 2. Sürekli zaman denetleçleri DSP kartları veya bilgisayarlar gibi sayısal ortamlarda geçekleştirebilir.
  4. 3. Sayısal denetim sistemleri tasarlayabilir ve yaşama geçirebilir.
  5. 4. Sayısal denetim sistemlerini ilgilendiren fiziksel kısıtlar ve pratik konuların farkında olur,
  6. 5. Daha ileri düzey sayısal denetim problemlerini anlayıp kavrayabilmek için uygun altyapıya sahip olur.
Dersin içeriğiBilgisayarla denetimin tanımı. Sürekli zaman sinyalinin örneklenmesi. Örneklenmiş sinyalden sürekli zaman sinyalinin elde edilmesi: sıfır mertebeli tutma, örtüşme. Doğrusal fark denklemleri ve kesikli zaman aktarım işlevleri. Kutuplar, sıfırlar ve kararlılık. Jury'nin kararlılık testi. Modelleme ve öbek şema çözümlemesi. s-düzlemi ve z-düzlemi arasındaki eşleşme. Sürekli zaman aktarım işlevlerinin kesikli zaman eşdeğerleri: sıfır mertebeli tutma eşdeğeri, ileri ve geri fark yöntemi, Tustin'nin yöntemi, kutup-sıfır eşleme yöntemi. Zaman tepkisi çözümlemesi. Kök yer eğrisi ve Bode yöntemine dayalı tasarım. Durum uzayı
gösterimi. Öz biçimler. Durum uzayı denklemlerinin çözümü. Sürekli zaman durum uzayı denklemlerinden kesikli zaman durum uzayı denklemlerinin elde edilmesi. Denetlenebilirlik, ulaşılabilirlik ve gözlenebilirlik. Durum geribeslemesi ve Ackermann'nın formülü. Deadbeat denetim. Gözetleçler. Çifteşlik.
 
Kaynaklar[1] Ogata K., Discrete-Time Control Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1995.

[2] Franklin G.F., Powell J.D. and Workman M.L., Digital Control of Dynamic Systems, 2nd Ed., Addison Wesley, 1990.

[3] Aström K.J. and Wittenmark B., Computer Controlled Systems: Theory and Design, 3rd Ed., Prentice Hall, 1997.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaSayısal denetim sistemlerine genel bir bakış, sürekli zaman sinyallerin örneklenmesi, örneklenmiş sinyalden sürekli zaman sinyalinin elde edilmesi ve Z-dönüşümü.
2. HaftaKesikli zaman sistemler ve bu tür sistemlerin analizi: fark denklemlerinin çözümü; vurum tepkisi; evrişim toplamı; kutuplar, sıfırlar ve kararlılık; Jury'nin kararlılık testi; kaydırma işleci.
3. HaftaKesikli zaman sistemlerin sürekli zaman bakış açısıyla analizi; örneklenmiş veri sistemlerinin öbek şema analizi, sürekli zaman bir sistemin sıfır mertebeli tutma eşdeğeri, s-düzlemi ve z-düzlemi arasındaki eşleşme.
4. HaftaSürekli zaman aktarım işlevlerinin kesikli zaman eşdeğerleri: sıfır ve bir mertebeli tutma eşdeğeri, ileri ve geri fark yöntemi, Tustin'nin yöntemi, kutup-sıfır eşleme yöntemi.
5. HaftaKesikli zaman sistemlerin geçici ve kalıcı durum tepki analizi.
6. HaftaKök yer eğrisi kullanılarak kesikli zaman denetim sistemi tasarımı.
7. HaftaKök yer eğrisi kullanılarak kesikli zaman denetim sistemi tasarımı.
8. HaftaFrekans tepkisi kullanılarak kesikli zaman denetim sistemi tasarımı.
9. HaftaAra sınav
10. HaftaKesikli zaman sistemlerin durum uzayı gösterimi: doğrudan programlama yöntemi, içiçe programlama yöntemi, kısmı kesir programlama yöntemi, öz biçimler ve benzerlik dönüşümü.
11. HaftaKesikli zaman durum uzayı denklemlerinin çözümü, durum geçiş matrisi, Z-dönüşümü ile çözüm, sürekli zaman durum uzayı denklemlerinden kesikli zaman durum uzayı denklemlerinin elde edilmesi.
12. HaftaDenetlenebilirlik ve ulaşılabilirlik, gözlenebilirlik, çifteşlik, durum uzayı denklemlerinin öz biçimlere dönüştürülmesi.
13. HaftaDurum uzayında kesikli zaman denetim sistemi tasarımı: durum geri beslemesi, deadbeat denetim, Ackermann'nın formülü.
14. HaftaDurum uzayında kesikli zaman denetim sistemi tasarımı: gözleyici ve gözleyici + durum geri beslemesi.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler510
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler5420
Ara sınavlara hazırlanma süresi12020
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3456160

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü