EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 432 İleri Sayısal Tasarım
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE432 - İLERİ SAYISAL TASARIM

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLERİ SAYISAL TASARIM ELE432 8. Yarıyıl 3 2 4 7
Önkoşul(lar)-var iseELE336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Deney
Proje Tasarımı/Yönetimi
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıSayısal devre tasarımında daha ileri konumlara gelmek isteyen öğrenciler için hazırlanmış bir derstir. Sayısal devreler konusunda ve donanım anlatım dilleri konusunda hatırlatmalar içermektedir. Bunun sonrasında özellikle FPGA kullanımına yönelik öğretiler vardır. Tasarım için sentez anlatılarak sayısal sistemlerin sentezlenmeden önce doğru sonuçlar üretecek şekilde tasarlanması sağlanılmaktadır. Ayrıca test konusu ile sayısal tasarımların gürbüzlüğü sağlanmaktadır. Anlatılan IP çekirdek blokların kullanımı da öğrencilerin iş hayatında ve akademik çalışmada ihtiyaç duyduğu alanlardandır. Seçilen bazı konular FPGA platformunda denenerek uygulanmakta ve öğrenciye FPGA üzerinde tasarım geliştirme konusunda da beceriler kazandırılmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Sayısal devrelerin donanım anlatım dilleri ile başlayan üretim sürecinde sentezlenebilir kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenecektir.
  2. D.Ç.2. Sayısal devrelerde FPGA kullanımında çekirdek yazılım kullanımı ve test devre üretimi, benchmark yazımı gibi ileri tasarım teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Dersin içeriğiBirleşimsel ve ardaşıl devrelerin genel tekrarı
İleri donanım anlatım dilleri teknikleri
Tasarım için sentez
Sonlu durum makinelerinin donanım uygulamaları
İleri sayısal teknikler için sayısal tasarım
Test için tasarım (DFT) teknikleri
Hedef programlanabilir kapı dizininde sentez, yerleştirme ve yol çizim
Bir programlanabilir kapı dizinine mikroişlemci yerleştirimi
IP çekirdek kullanımı
Güç ve zamanlama analizi
 
KaynaklarNavabi, Zinalabedin. VHDL: Analysis and Modeling of Digital Systems, McGraw Hill.
VHDL Design: Representation and Synthesis, by J. Armstrong and F. G. Gray, 2000
Roth C, John L, Digital System Design using VHDL, Nelson Eng., Advanced FPGA design, IEEE
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBirleşimsel ve ardaşıl devrelerin genel tekrarı
2. Haftaİleri donanım anlatım dilleri teknikleri
3. HaftaTasarım için sentez
4. HaftaSonlu durum makinelerinin donanım uygulamaları
5. Haftaİleri sayısal teknikler için sayısal tasarım
6. HaftaTest için tasarım (DFT) teknikleri
7. HaftaHedef programlanabilir kapı dizininde sentez, yerleştirme ve yol çizim
8. HaftaBir programlanabilir kapı dizininde mikroişlemci tasarımı
9. HaftaIP çekirdek kullanımı
10. HaftaGüç ve zamanlama analizi
11. Haftaİleri FPGA uygulamaları
12. HaftaProje sunumları
13. HaftaProje sunumları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler130
Sunum00
Projeler130
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje12525
Ödevler8648
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü5264210

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X   
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü