EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 450 Kablosuz İletişimin Temelleri
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE450 - KABLOSUZ İLETİŞİMİN TEMELLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
KABLOSUZ İLETİŞİMİN TEMELLERİ ELE450 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE 425 İletişim Kuramı II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı öğrencilere, kablosuz iletişim sistemlerinde gürültü ve bağ bütçesi, iletişim kanalında yayılım ve kanalın istatistiksel modellenmesi, kanalın başarım üzerindeki etkisi, iletişim sistemlerinde çeşitleme ve çoklu erişim konuları ile ilgili temel kavramların verilmesi ve güncel iletişim sistemlerinin tanıtılmasıdır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci: D.Ç.1. Kablosuz iletişim kanalındaki yayılma mekanizmaları ve kanalın istatistiksel modellenmesi,
  2. D.Ç.2. Kablosuz kanalın iletişim başarımı üzerindeki etkileri ve bazı başetme teknikleri,
  3. D.Ç.3. Güncel iletişim sistemleri konularında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriği- Gürültü ve bağ bütçesi analizi,
- İletişim kanallarında yayılım ve istatistiksel kanal karakterizasyonu,
- Kanalın iletişim başarımı üzerindeki etkisi,
- Çeşitleme yaratma teknikleri,
- Çoklu erişim teknikleri,
- GSM ve Wi-Fi hava arayüzü.
 
Kaynaklar- Molisch, Wireless Communications, 2. Baskı, Wiley, 2011
- Sklar, Digital Communications: Fundamental and Applications, 2. Baskı, Prentice Hall, 2001
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş, Güçlendirme ve Zayıflatma, Temel anten parametreleri, Yayılma kaybı, Isıl gürültü, Gürültü sıcaklığı, Gürültü faktörü, Bağ payı, Bağ bütçesi analizi
2. HaftaGüçlendirme ve Zayıflatma, Temel anten parametreleri, Yayılma kaybı, Isıl gürültü, Gürültü sıcaklığı, Gürültü faktörü, Bağ payı, Bağ bütçesi analizi
3. HaftaElektromanyetik Yayılma: Yansıma, Kırılma, Kırınım, Saçılma
4. HaftaKablosuz İletişim Kanallarının İstatistiksel Modellenmesi: İki yollu kanal modeli, Dar çaplı sönümlenme: Rayleigh kanal modeli, Ricean kanal modeli, Nakagami-m kanal modeli, Sönümlenme marjı, Doppler izgesi, Seviye geçiş oranı, Sönümlenme ortalama
5. HaftaKablosuz İletişim Kanallarının İstatistiksel Modellenmesi: Geniş çaplı sönümlenme: Log-normal dağılım, Suzuki modeli, Sönümlenme marjı
6. Haftaİstatistiksel Genişbant Kanal Modellenmesi: Semboller-arası girişim, Yayılma dağılması: İki-yollu model, Çoklu saçıcılı kanallar, Frekans seçici kanallar, Belirlenimci Zamanla Değişen Kanal modellemesi, WSSUS kanal modeli, dallı gecikme hattı modeli
7. HaftaStandart Kanal Modelleri: Darbant kanal modelleri: Belirlenimci ve istatistiksel yaklaşımlar, Hata-Okumura modeli, COST 231 modeli, Motley-Keenan modeli, Genişbant kanal modelleri: Dallı gecikme hattı modeli, Üssel model, COST 207 modeli
8. HaftaArasınav
9. HaftaSönümlenmeli Kanalda Demodülasyon: Sinyal uzayı gösteriminin genişletilmesi, MAP/ML sezici, Düz sönümlenmeli kanallarda hata olasılığı hesabı
10. HaftaÇeşitleme Teknikleri: İlinti katsayısı, Uzaysal Zamansal, Frekans ve diğer çeşitleme teknikleri, Seçme, Anahtarlama, Birleştirme ile çeşitleme (Enbüyük oran birleştiricisi, Eşit kazanç birleştiricisi), Çeşitleme kazancında hata olasılığı hesaplama
11. HaftaÇoklu Erişim Teknikleri: Çoğullama ve çoklu erişim, FDM/A, TDM/A, FDMA ve TDMA?in başarım karşılaştırması, Hücresel ağlar, frekans yeniden kullanımı, hücre planlaması
12. HaftaOFDM?in Temelleri, Verici-alıcı yapısı, Frekans seçici kanallar ve döngüsel önek.
13. HaftaGSM Sistemleri: Hava Arayüzü, Mantıksal ve Fiziksel Kanallar, Bağlantı kurulması ve Eldeğiştirme
14. HaftaWi-Fi Sistemleri: OFDMA temelli yerel ağlar, IEEE 802.11a/g/n, IEEE 802.11?de paket aktarımı.
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)135
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar655
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1960
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13339
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi6742
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3343150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü