EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 451 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE451 - BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ ELE451 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE203 Devre Kuramı I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin içeriği disiplinler arası biyomedikal mühendisliği alanında giriş düzeyinde terim, kuram ve uygulamaların incelenmesi, tıp alanında kullanılan elektronik cihazların sınıflandırılması ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi amacı ile düzenlemiştir. Ölçülebilir biyolojik sinyallerin oluşumu, matematiksel modelleri ve ölçme yöntemleri ve medikal sistem gereksinimleri dersin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı bilgiler arasındadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci ölçme ve değerlendirme kriterlerini biyomedikal alanına uygular,
  2. Biyomedikal cihaz tasarım kısıtları ve güvenlik konularında bilinç geliştirir,
  3. Biyoelektrik sinyallerinin ve aksiyon sinyallerin temel oluşma mekanizmasını öğrenir, modeller,
  4. Duyarga sistemleri ve biyomedikalde ölçülecek nicelikleri sınıflandırır, çalışma prensiplerini karşılaştırır,
  5. Biyosinyalleri yükseltmeyi ve işlemeyi öğrenir,
  6. Hasta ve cihaz korunumu için gerekli önlemleri öğrenir,
  7. Biyomedikal alanında kullanılan önemli kayıt cihaz ve sistemleri ile ilgili donanım bilgisine sahip olur.
Dersin içeriği1. Biyomedikal ölçüm kayıt sistemlerinin genel prensipleri. Cihaz tasarım kısıtları,
2. Biyoelektrik sinyaller: Uyarılabilir hücreler ve membrane yapısı, İyonik hareket,
3. Aksiyon potansiyeli ve oluşma mekanizması: Aktif hücre modeli, iletim,
4. Öteleme, kuvvet, basınç, sıcaklık ölçümleri ve kullanılan duyargalar,
5. Biyopotansiyel elektrotları.
6. Biyoelektrik sinyallerin güçlendirilmesi ve işlenmesi, enstürmantasyon yükselteci, girişim düşürme, isolasyon,
7. EKG, EMG, EEG kayıt sistemleri, donanım ayrıntıları, elektrod seçimleri.
 
KaynaklarWebster J.G., editör, Medical Instrumentation: Application and Design, Wiley, 2009.
Malmivuo J., Plonsey R., Bioelectromagnetism, Oxford University Press, 1995.
Enderle J. ve diğerleri, Introduction to Biomedical Engineering, Academic Press, 2000.
Bronzino, J.D. editör, The Biomedical Engineering Handbook, IEEE Press,1995.
Carr J.J., Brown J.M., Introduction to Biomedical Equipment Technology, Prentice Hall, 2000.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş, Biyomedikal ölçüm kayıt sistemlerinin genel prensipleri,
2. HaftaBiyomedikal ölçüm kayıt sistemlerinin genel prensipleri, cihaz tasarım kısıtları, biyomedikal mühendisliğinde etik kavramları ve düzenlemeleri,
3. HaftaUyarılabilir hücreler ve membrane yapısı, İyonik hareket: Nernst Potansiyeller
4. HaftaUyarılabilir hücreler ve membrane yapısı, İyonik hareket: Goldman Denklemi
5. HaftaAksiyon potansiyeli ve oluşma mekanizması: Aktif hücre modeli, iletim,
6. HaftaAktif hücre modeli, iletim: Kablo Denklemi, Gerilim Kilitleme Deneyleri,
7. HaftaÖteleme, kuvvet, basınç, sıcaklık ölçümleri ve kullanılan duyargalar,
8. HaftaÖteleme, kuvvet, basınç, sıcaklık ölçümleri ve kullanılan duyargalar,
9. HaftaAra sınav
10. HaftaBiyopotansiyel elektrotları,
11. HaftaBiyoelektrik sinyallerin güçlendirilmesi ve işlenmesi,
12. HaftaEnstürmantasyon yükselteci, girişim düşürme, isolasyon yükselteçleri,
13. HaftaEKGkayıt sistemleri, donanım ayrıntıları, elektrod seçimleri,
14. HaftaEMG, EEG kayıt sistemleri, donanım ayrıntıları, elektrod seçimleri,
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler220
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar125
Genel sınav155
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı345
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı155
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13678
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler2612
Ara sınavlara hazırlanma süresi11010
Genel sınava hazırlanma süresi11515
Toplam İş Yükü3140157

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü