EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 464 İşletim Sistemleri
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Derya Altunay
YerGünZaman
E6Pazartesi14:00 - 16:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE464 - İŞLETİM SİSTEMLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İŞLETİM SİSTEMLERİ ELE464 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıİşletim sistemi bir bilgisayar sisteminin en önemli parçalarından biridir. Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar işletim sistemlerinin temel kavram ve ilkelerini vermektir. Bu ders işletim sisteminin iç yapısı ve bileşenleri, işletim sisteminin sağladığı kaynak yönetimi, işletim sisteminin verdiği hizmetler, ve gerçek zamanlı işletim sistemi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. D.Ç.1. İşletim sistemlerinin hedeflerini ve işlevlerini bilir,
  3. D.Ç.2. İşletim sisteminin mantıksal yapısını açıklar,
  4. D.Ç.3. İşletim sisteminin sağladığı hizmetleri tanır,
  5. D.Ç.4. İşletim sistemlerinin çeşitli bilgisayar kaynaklarını nasıl yönettiğini bilir,
  6. D.Ç.5. Güncel gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin içeriğiBilgisayar ve İşletim Sistemi İlkeleri, Görevler ve İzlekler, Karşılıklı Dışlama ve Eşzamanlama, Kilitlenme, Bellek Yönetimi, Çizelgeleme, Giriş/Çıkış Sistemi, Dosya Sistemleri, Çok İşlemcili Sistemler, Güvenlik.  
KaynaklarStallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, 9/e, Pearson, 2017. Tanenbaum and Boss, Modern Operating Systems, 4/e, Pearson, 2014.
Silberschatz, Galvin, and Gagne, Operating System Concepts, 9/e, John Wiley, 2014.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBilgisayar sistemlerinin gözden geçirilmesi.
2. Haftaİşletim sistemlerinin gözden geçirilmesi.
3. HaftaGörevler: Görev durumları, görev tanımlaması, görev denetimi, işletim sisteminin yürütülmesi.
4. Haftaİzlekler (iş parçacıkları): Görevler ve izlekler, izlek türleri, çok çekirdekli sistemler ve çok izlekleme.
5. HaftaKarşılıklı Dışlama ve Eşzamanlama: Donanım desteği, semaforlar , monitörler, mesaj aktarma.
6. HaftaKilitlenme: Kilitlenmeyi önleme, kilitlenmeden sakınma, kilitlenmeyi yakalama.
7. HaftaBellek Yönetimi: Bellek bölüntüleme, sayfalama, kesimleme.
8. HaftaSanal Bellek: Donanım ve kontrol yapıları, sanal bellek yaklaşımları.
9. HaftaAra sınav
10. HaftaTek işlemcili çizelgeleme, çizelgeleme türleri, çizelgeleme algoritmaları.
11. HaftaÇok işlemcili ve gerçek zamanlı çizelgeleme.
12. HaftaGiriş/Çıkış Yönetimi ve Disk Çizelgeleme: Giriş/Çıkış aygıtları, Giriş/Çıkış işlevinin organizasyonu, işletim sistemi tasarım hususları, Giriş/Çıkış arabelleğe alma, disk çizelgeleme, RAID sistemleri, disk önbelleği.
13. HaftaDosya Yönetimi: Dosya organizasyonu ve erişimi, dosya dizinleri, dosya paylaşımı, kayıt düzenleme yöntemleri, ikincil bellek yönetimi.
14. Haftaİşletim Sistemi Güvenliği: Dışarıdan saldırı ve kötü niyetli yazılım, arabellek taşması, erişim denetimi.
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler620
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler6424
Ara sınavlara hazırlanma süresi12424
Genel sınava hazırlanma süresi13434
Toplam İş Yükü3669180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. X   
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü