EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 479 Elektrik Makinaları Laboratuvarı II
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE479 - ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ELE479 7. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriRapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Diğer: ELE477 ELEKTRİK MAKİNALARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu derste, Elektrik Makinaları Laboratuvarı'nda yapılan üç fazlı transformatörler ve elektrik makineleri (endüksiyon makineler ve senkron makineler) deneyleri ile öğrencilerin bu alanda pratik bilgiler edinmesi amaçlanmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Üç fazlı AA devrelerde güç ölçümü yapmayı bilir,
  2. D.Ç.2. Üç fazlı transformatörlerin yıldız - üçgen bağlantı şekilleri üzerine pratik bilgi edinir ve buna bağlı devre analizlerini yapabilir,
  3. D.Ç.3. Üç fazlı endüksiyon motorlarının kararlı durum eşdeğer devre parametrelerini deneysel testlerle bulabilir,
  4. D.Ç.4. Üç fazlı endüksiyon motorlarının performans karakteristiklerini bilir,
  5. D.Ç.5. Senkron makinelerin açık devre ve kısa devre karaktersitiklerini bulmak için deneysel testler yapabilir,
  6. D.Ç.6 Tek fazlı endüksiyon motorlarının performans karakteristiklerini bilir.
Dersin içeriğiÜç fazlı AA devrelerde güç ölçümü,
Üç fazlı transformatörler: yıldız ? üçgen bağlantıları, performans testleri,
Üç fazlı endüksiyon makineleri: Yüksüz durum ve kilitli rotor testleri,
Üç fazlı endüksiyon makineleri: Moment-hız karakteristikleri, verimlilik testleri, yolalma ve maksimum moment,
Senkron makineler: Açık ve kısa devre testleri,
Tek fazlı endüksiyon motorlarının performans testleri. 
KaynaklarELE 479 Electrical Machines Laboratory Manual II. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. HaftaQuiz 1
5. HaftaÜç fazlı AA devrelerde güç ölçümü
6. HaftaQuiz 2
7. HaftaÜç fazlı transformatörler: yıldız - üçgen bağlantıları, performans testleri
8. Hafta
9. HaftaQuiz 3
10. HaftaÜç fazlı endüksiyon makineleri: Yüksüz durum ve kilitli rotor testleri
11. HaftaQuiz 4
12. Hafta Üç fazlı endüksiyon makineleri: Moment-hız karakteristikleri, verimlilik testleri, yolalma ve maksimum moment
13. HaftaQuiz 5 + Senkron makineler: Açık ve kısa devre testleri
14. Hafta15. Hafta Tek fazlı endüksiyon motorlarının performans testleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar530
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar530
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 5 2 10
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)5315
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi5210
Genel sınava hazırlanma süresi11515
Toplam İş Yükü162250

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.    X
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler