EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 491 Özel Konular I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE491 - ÖZEL KONULAR I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ÖZEL KONULAR I ELE491 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE220 Devre Kuramı II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıElektrik ve Elektronik Mühendisliği?ndeki güncel konuların lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak verilmesi 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin belirli bir alanındaki güncel gelişmelerden haberdardır,
  2. D.Ç.2. Bu konuda güncel literatürü anlar, öğrendiklerini tartışır, konu ile ilgili yöntem, algoritma vb. öğrenir,
  3. D.Ç.3. Gerekirse bu konu ile ilgili literatür taraması ve sunum yapar.
Dersin içeriğiDersin içeriği sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. 
Kaynaklarİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
2. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
3. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
4. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
5. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
6. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
7. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
8. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
9. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
10. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
11. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
12. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
13. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
14. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav1100
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı00
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı1100
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)148112
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi000
Toplam İş Yükü2811154

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.     X
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.    X
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.    X
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.    X
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü