EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 620 Elektromanyetik Dalgaların Yayılımı
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE620 - ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK DALGA YAYILIMI ELE620 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri  
Dersin amacıBu derste, atmosferdeki ve dünya üzerindeki elektromanyetik dalga yayılımının temel prensip ve kavramları ile bu alanda kullanılan modelleme, analiz ve tasarım yöntemleri hakkında öğrencilerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Electromanyetik dalga yayılımı kapsamında temel prensip ve uygulamaları tanımlamak
  2. D.Ç.2. Haberleşmede farklı yayılma ortamı ve frekansa bağlı olarak elekromanyetik alan hesabını yapabilmek.
  3. D.Ç. 3. RF yayılım üzerine olan araştırma makalelerini ve planlamayı anlamak
  4. D.Ç.4. İlgili ulusal ve uluslar arası standartların uygulanmasını ve kullanımını anlamak.
Dersin içeriğiElektromanyetik dalga teorisine giriş, RF dalga yayılımı ve uygulamaları, Serbest uzayda radyo dalga yayılımı, yayılımda toprak yüzeyi etkisi, doğrudan yayılımdaki problemler, yayılıma Troposfer ve Iyonosferin etkisi, kırınım olayı, frekans tahsisi, gürültü ve enterferans problemleri. 
Kaynaklar-Ders notları
-R.E.Collin, Antennas and Radiowave Propadation, McGraw Hill, 1985
-L. Lavergnat, M.Sylvain, Radio Wave Propagation Principles and Techniques, Wiley, 2000.
-A.Saakian, Radio Wave Propagation Fundamentals, Artech House, 2011.

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaElektromanyetik dalga yayılımı prensiplerine ve mekanizmalarına (yansıma, kırınım, kırılma) genel bakış
2. HaftaElektromanyetik ve anten analizi temel kavram ve prensipleri
3. Hafta Görüs hattı yayılım modeli, atmosferik kayıplar
4. HaftaDünya yüzeyi üzerinde yayılım (enterferans bölgesi)
5. HaftaDünya yüzeyi üzerinde yayılım (kırınım bölgesi)
6. HaftaTroposferde dalga yayılımı
7. HaftaAra Sınav I
8. Haftaİyonosferde dalga yayılımı
9. HaftaElektromanyetik dalga yayılımı modellemesinde kullanılan nümerik yöntemler
10. HaftaUydu haberleşmesi
11. Haftaİstatistiksel modelleme, gürültü
12. HaftaAra Sınav II
13. HaftaTüm yayılım modellerinin frekans bandına göre sınıflandırılarak tekrar gözden geçirilmesi
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)140
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum110
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar240
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı350
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama12222
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22550
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3280209

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.  X  
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.   X 
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır X   
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.   X 
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.  X  
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.  X  
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar. X   
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü