EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 624 Elektromanyetik Dalga Kuramı II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE624 - ELEKTROMANYETİK DALGA KURAMI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK DALGA KURAMI II ELE624 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu ders, öğrencilerin, elektromanyetik dalga kuramının temel ilkelerini tez çalışmalarında, bilimsel araştırmalarında ve çalışma hayatında karşılaşabilecekleri problemlere uygulayabilmeleri ve çözüm üretebilmelerini sağlamak için; Green Fonksiyonları ve çözüm teknikleri, Açıklık ışıması, Fresnel and Fraunhofer Kırınımı, Işıma sistemlerinin temelleri, antenler ve diziler, Saçılma teorisinin temelleri, `Extinction? kuramı, vector Green Fonksiyonları, Radar kesit alanı, radar denklemi ve saçılım kuramını temel örnek cisimlere uygulanması kapsamında kırınım, ışınım ve saçılma alanlarında sağlam bir temel oluşturulmasını amaçlamaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Verilen bir geometri ve sınır koşulları için Green Fonksiyonu problem tanımını yapabilir ve derste öğretilen yöntemlerle çözüme ulaşır,
  2. D.Ç.2. Dalga kırınımı, ışıması ve/veya saçılması problemlerini diferansiyel yada integral denklemleri olarak tanımlayabilir,
  3. D.Ç.3. Problem geometrisi, sınır koşulları ve frekans sınırlamalarına uygun olarak çözüm yöntemlerini belirleyebilir,
  4. D.Ç.4. Diferansiyel ve/veya integral denklemlerini uygun yöntemlerle çözer ve sınır koşullarını/değerlerini kullanarak özel çözüm elde eder,
  5. D.Ç.5. Yüksüz ortamda dalga kırınımı, ışıma ve saçılma alanlarında yarık kırınımı, tel anten, açıklık anten, dizi anten, temel örnek cisimlerden saçılma, radar arakesit hesaplaması, radar denkleminin oluşturulması gibi gerçek araştırma problemlerin çözümü için temel donanımlara sahiptir.
Dersin içeriğiBir boyutlu mekanik sistemler için Green Fonksiyonu çıkarımı,
Green Fonksiyonun özellikleri,
Özdeğer fonksiyon serisi, türdeş diferansiyel denklem çözümü ve Fourier Dönüşümü yöntemleriyle Green Fonksiyon çıkarımı,
Huygen ilkesi ve `Extinction? kuramı,
Kirchhoff Yaklaşımı,
Fresnel ve Fraunhofer Kırınımı,
Vektör Green Kuramı, Stratton-Chu Formülü, Eşdeğerlilik Kuramı,
Işıma kuramının temelleri, ve anten teorisinin tel, açıklık ve dizi antenlerde uygulamaları,
Saçılma kuramının temelleri, arakesitler ve saçılma genlik fonksiyonları,
Radar Denklemi,
Rayleigh Saçılması, Born Yaklaştırması, Mie Saçılması,
Kutupsal radar temelleri,
Yalıtkan ve iletken silindir, küre ve kama gibi temel örnek cisimlerden dalga saçılmasının çıkarımı.
 
KaynaklarIshimaru, A., Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scattering, Prentice Hall, 1991.

Kong, J.A., Electromagnetic Wave Theory, John Wiley, 1986.

Balanis, C.A., Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley, 1989.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBir boyutlu mekanik sistemler için Green Fonksiyonu çıkarımı,
2. HaftaÖzdeğer fonksiyon serisi, türdeş diferansiyel denklem çözümü ve Fourier Dönüşümü yöntemleriyle Green Fonksiyon çıkarımı,
3. HaftaKartezyen, silindirik ve küresel geometrilerde çift-kutuplu uyarımında Green Fonksiyonu uygulamaları
4. HaftaHuygen ilkesi ve `Extinction? kuramı,
5. HaftaKırınım kuramı, Fresnel ve Fraunhofer Kırınımı
6. HaftaHüzme dalgalar, Goos-Hanchen Etkisi
7. HaftaVektör Green Kuramı, Stratton-Chu Formülü, Eşdeğerlilik Kuramı
8. HaftaAra sınav
9. HaftaIşıma kuramının temelleri, ve anten teorisinin tel antenlerde uygulamaları
10. HaftaAçıklık ve dizi antenleri
11. HaftaSaçılma kuramının temelleri, arakesitler ve saçılma genlik fonksiyonları, Radar denklemi, Rayleigh Saçılması, Born Yaklaştırması,
12. HaftaKutupsal radar temelleri, Stoke parametreleri, Dairesel ve eliptik arakesitlere uygulanması
13. HaftaYalıtkan ve iletken silindirlerden düzlem dalga saçılmasının çıkarımı, Büyük silindirler ve Watson Dönüşümü
14. HaftaYalıtkan kürelerden Mie Saçılması, ve çift-kutuplu ile aydınlatılan kamalardan saçılma
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler325
Sunum15
Projeler110
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama166
Proje11010
Ödevler3824
Ara sınavlara hazırlanma süresi14040
Genel sınava hazırlanma süresi15050
Toplam İş Yükü35122242

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır   X 
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.   X 
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.  X  
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.   X 
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü