EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 630 Sayısal İletişim I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE630 - SAYISAL İLETİŞİM I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SAYISAL İLETİŞİM I ELE630 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıAmaç öğrencilerin sıralanan konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: - Toplanır beyaz Gauss gürültülü (TBGG) kanalda alacı tasarımı, - Eşevreli ve eşevresiz sezimlenen sayısal modülasyon yöntemleri , - Blok ve evrişimli kanal kodlama yöntemleri, - Frekans-atlamalı ve doğrudan-dizinli yayılı izge kuramı ve uygulamaları 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci aşağıda sıralanan konularda yeterli bilgiye ve bu bilgileri uygulayabilecek birikime sahip olur: D.Ç.1. TBGG kanalda alıcının tasarlanması ve başarımının hesaplanması,
  2. D.Ç.2. Karşılaştığı iletişim problemlerinde modülasyon seçimi,
  3. D.Ç.3. Karşılaştığı iletişim problemlerinde kanal kodlamasının seçimi ve sağladığı iyileştirmenin hesaplanması
  4. D.Ç.4. Yayılı izge sistemlerinin sivil ve askeri iletişim sistemlerinde kullanımı ve sağladıkları yararların öğrenilmesi
Dersin içeriğiEşevreli/eşevresiz sezimleme; ML ve MAP yöntemleri.
Frekans, faz ve zaman senkronizasyonu.
Uyumlu süzgeç ve ilintili alıcı,
Sayısal modülasyon yöntemleri; M-ASK, M-PSK, M-FSK.
Modülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması; Shannon?un kapasite teoremi
Kanal kodlaması; hata yakalayan ve düzelten kodlar; tekrar gönderme yöntemleri; blok ve evrişimli kodlar. Türbo ve LDPC kodlar
Yayılı izge iletişimi; Frekans atlamalı ve doğrudan-dizinli yayılı izge kuramı ve uygulamaları. CDMA, uzaklık hesaplama, elektronik harp. 
KaynaklarProakis, J., Digital Communications (4th ed.), McGraw Hill, 2000
Haykin, S., Communication Systems (4th ed.), Wiley, 2001
Sklar, B., Digital Communications (2nd ed.), Prentice Hall, 2001 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaAWGN kanalda optimum alıcı; uyumlu süzgeç ve ilintili alıcı. Optimum sezimleyici; ML ve MAP yöntemleri.
2. HaftaKarşı kutuplu ve dik sinyalleşme. M-li dik ve ikili dik sinyalleşmede sembol hata olasılığı. Simpleks ve ikili kodlanmış sinyalleşme.
3. HaftaM-li PSK, diferansiyel kodlanmış PSK (DEPSK), differansiyel PSK (DPSK)
4. HaftaM-li PAM, M-li QAM, evreuyumsuz dik M-li FSK. Modülasyon yöntemlerinin karşılaştırılması; Shannon?un kapasite teoremi
5. HaftaHata kontrol kodlamasının temelleri. Sıfır-bir ve yumuşak kararlı kod çözümü. Hamming ve Öklid uzaklıkları.
6. HaftaDoğrusal blok kodlar. Üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, sendrom kod çözüm yöntemi. Sık kullanılan blok kodlardan örnekler. Çevrimsel kodlar; üreteç ve eşlik polinomları; kodlayıcı ve sendrom hesaplayıcısı.
7. Hafta1. ara sınav
8. HaftaÇevrimsel kodlardan örnekler: Hamming, BCH, RS, CRC ve LDPC kodları. Çoğuşmalı ve rastgele hatalara karşı kodlama. Serpiştirme. (Melez) tekrar gönderme yöntemleri; etkin veri hızı, gecikme ve and paket hata olasılığı
9. HaftaEvrişimli kodlar; kod ağacı, durum ve kafes çizenekleri. Sıfır-bir ve yumuşak kararlı kod çözme. Viterbi algoritması. Turbo kodlar
10. HaftaYayılı izge kuramının temelleri. Gürültümsü (PN) diziler. Kasami ve Gold dizileri.
11. HaftaDoğrudan-dizili yayılı izge kuramı ve uygulamaları. İşlem kazancı. Uzaklık hesaplama (örnek: GPS sistemi), çok-yol etkisinin ortadan kaldırılması, elektronik harp uygulamaları.
12. Hafta2. ara sınav
13. HaftaKod bölmeli çoklu erişim. 2G ve 3G sistemlerinde yayma ve çoklu erişim
14. HaftaFrekans atlamalı yayılı izge. Hızlı ve yavaş frekans atlama. AWGN kanalda başarım hesaplanması. Elektronik harp uygulamaları. Çok kullanıcılı frekans atlamalı sistemler.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler65
Sunum00
Projeler00
Seminer15
Ara Sınavlar240
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı950
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama11212
Proje000
Ödevler6424
Ara sınavlara hazırlanma süresi23060
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3884238

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.   X 
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.   X 
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır  X  
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir. X   
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.  X  
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir. X   
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.  X  
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır. X   
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü