EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 638 Kodlama Kuramının Temelleri
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE638 - KODLAMA KURAMININ TEMELLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
KODLAMA KURAMININ TEMELLERİ ELE638 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDersin amacı aşağıdakileri öğrenciye tanıtmaktır: ? Kanal kodlaması kavramı ? Klasik ve modern kanal kodları ? Çizge kuramının temelleri ve çizge üzerinde kodlar  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Kodlama kuramında kullanılan cebir araçlarını öğrenmek ve kullanmak
  2. Temel blok ve evrişimsel kodlarda kullanılan kodlama ve kod çözme yöntemlerini öğrenmek
  3. Temel blok ve evrişimsel kodlar için analiz araçlarını öğrenmek
  4. Çizge üzerinde tanımlı mesaj iletimi algoritmalarını öğrenmek
  5. Çizge üzerinde kodları, kodlama ve yinelemeli kodçözme yöntemlerini öğrenmek
Dersin içeriğiCebire giriş,
Doğrusal blok kodlar,
Evrişimsel kodlar,
Eklenmiş kodlar,
Çizge kuramının temelleri,
Çizge üzerinde algoritmalar,
Turbo kodçözme,
Düşük yoğunluklu eşlik denetimi kodları
 
KaynaklarWicker and Kim, Fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding, 2003.
Lin and Costello, Error control coding, second ed. 2004.
Richardson and Urbanke, Modern coding theory, 2008.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaKaynak ve kanal kodlaması giriş, karmaşıklık, sınırlar
2. HaftaCebir üzerinden geçiş
3. HaftaGalois alanları üzerinde polinomlar
4. HaftaDoğrusal blok kodları yapısı, Hamming kodları
5. HaftaBCH kodları
6. HaftaReed-Solomon kodları
7. HaftaEvrişimsel kodlar
8. HaftaAra sınav
9. HaftaEklenmiş kodlar
10. HaftaÇizge kuramının temelleri
11. HaftaÇizge üzerinde algoritmalar
12. HaftaTurbo kodçözme
13. HaftaDüşük yoğunluklu eşlik denetimi kodları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler110
Sunum110
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14798
Sunum / Seminer Hazırlama11010
Proje12525
Ödevler11010
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3280210

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır  X  
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.  X  
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.    X
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.   X 
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü