EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 653 Uyarlamalı Denetim
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Hüseyin Demircioğlu
YerGünZaman
SSPazartesi14:00 - 16:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE653 - UYARLAMALI DENETİM

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
UYARLAMALI DENETİM ELE653 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDenetim sistemleri genellikle sistem parametrelerinin değişmediği varsayılarak tasarımlanmaktadır. Ancak, çoğu pratik uygulamada sistem parametreleri sabit olmayıp zamanla değişebilmekte bu da denetim başarımını olumsuz yönde etkilemektedir. Sistem parametrelerindeki değişiklikleri algılayan ve buna göre belli bir başarımı sağlamak üzere kendini değiştiren denetim sistemlerine uyarlamalı denetim sistemleri denilmektedir. Bu ders kapsamında, öğrencilere, bu tür sistemleri anlayabilmek, analiz edebilmek ve tasarlayabilmek için gerekli bilgi altyapısı ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. D.Ç.1. bir sistemi etkileyen belirsizliklerin doğasını anlar.
  3. D.Ç.2. deneysel veriler kullanarak sistemleri tanıyabilir (modelleyebilir).
  4. D.Ç.3. verilen bir problem için uyarlamalı denetimin iyi bir seçenek olup olmadığına karar verebilir.
  5. D.Ç.4. uyarlamalı denetim sistemleri tasarlayabilir ve analiz edebilir.
  6. D.Ç.5. uyarlamalı denetim sistemleriyle ilgili başka konu ve çalışmaları takip edebilecek altyapıya sahip olur.
Dersin içeriğiSistem modelleri. Parametre kestirimi: En Küçük Kareler yöntemi, Yineli En Küçük Kareler (RLS), Genişletilmiş Yineli En küçük Kareler (ERLS), parametre izleme, kovaryans patlaması, gradyant yöntemleri. Model dayanaklı uyarlamalı denetim: MIT ve SPR kuralları. Özayarlamalı denetim: Model Dayanaklı Denetim, Minimum Varyans yöntemi (MV), Genelleştirilmiş Minimum Varyans (GMV), Genelleştirilmiş Öngörülü Denetim (GPC). Sürekli zaman özayarlamalı denetim. Otomatik ayarlama ve kazanç listeleme. Kararlılık, yakınsaklık ve gürbüzlük. 
Kaynaklar1. Astrom K.J. and Wittenmark B., Adaptive Control, 2nd Ed., Addison Wesley, 1995.
2. Wellstead P.E. and Zarrop M.B., Self-Tuning Systems, Wiley, 1991.
3. Narendra K.S. and Annaswamy A.M., Stable Adaptive Systems, Prentice Hall, 1989.
4. Sastry S. And Bodson M., Adaptive Control: Stability, Convergence, and Robustness, Prentice Hall, 1989.
5. Gawthrop P.J., Continuous-Time Self-Tuning Control, Research Studies Press, 1987.
6. Ljung L. And Söderström T., Theory and Practice of Recursive Identification, MIT Press, 1983.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaUyarlamalı denetim sistemlerine genel bir bakış, Model Dayanaklı Denetim ve Diophantine denkleminin çözümü.
2. HaftaModel Dayanaklı Uyarlamalı Denetim: Gradyan yaklaşımı ve MIT kuralı.
3. HaftaModel Dayanaklı Uyarlamalı Denetim: Kararlılık, hata ve parametre yakınsaması ve yeniden düzenlenmiş ayarlama kuralları.
4. HaftaKararlılık kuramlarına dayanan Model Dayanaklı Uyarlamalı Denetim ve SPR kuralı.
5. HaftaEn küçük kareler parametre kestirimi, yineli en küçük kareler (RLS) ve genişletilmiş en küçük kareler.
6. HaftaParametre değişikliklerinin takibi, kovaryans resetleme, rastgele yürüyüş, unutma faktörü yaklaşımı, kovaryans patlaması, yönlü ve değişken unutma faktörleri. Parametre kestiriminde gradyan yöntemleri.
7. HaftaSürekli zaman modeller için parametre kestirimi ve sürekli zaman en küçük kareler yöntemi.
8. HaftaÖzayarlamalı denetim: model dayanaklı denetim yöntemi.
9. HaftaÖzayarlamalı denetim: Minimum Varyans (MV) ve Genelleştirilmiş Minimum Varyans (GMV) yöntemleri.
10. HaftaAra sınav
11. HaftaÖzayarlamalı denetim: Genelleştirilmiş Öngörülü Denetim (GPC) yöntemi.
12. HaftaSürekli zaman özayarlamalı denetim.
13. HaftaOtomatik ayarlama.
14. HaftaKazanç listeleme.
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler630
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler6848
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3566207

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır   X 
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.   X 
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.   X 
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.  X  
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü