EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 659 Denetimde Özel Konular
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Şölen Kumbay Yıldız
YerGünZaman
E6Salı09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE659 - DENETİMDE ÖZEL KONULAR

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DENETİMDE ÖZEL KONULAR ELE659 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm Öğretim Üyeleri  
Dersin amacıElektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin Denetim Alanı?ndaki güncel konuların lisansüstü düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak verilmesi 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin Denetim Alanı?ndaki güncel gelişmelerden ileri düzeyde haberdardır,
  2. D.Ç.2. Bu konuda güncel literatürü takip eder, anlar, öğrendiklerini tartışır, konu ile ilgili yöntem, algoritma vb. öğrenir ve geliştirir,
  3. D.Ç.3. Gerekirse bu konu ile ilgili literatür taraması, sunum ve araştırma yapar, proje geliştirir.
Dersin içeriğiDersin içeriği sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. 
Kaynaklarİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
2. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
3. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
4. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
5. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
6. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
7. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
8. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
9. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
10. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
11. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
12. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
13. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
14. Haftaİlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
15. HaftaFinal sınavına hazırlık
16. HaftaFinal sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)000
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi000
Toplam İş Yükü14342

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır    X
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.    X
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.    X
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.    X
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.    X
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.    X
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü