EĞİTİM
Ders Detayı

ELE686 - Elektromanyetikte İzgel Uzam Yöntemleri

2022-2023 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE686 - Elektromanyetikte İzgel Uzam Yöntemleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Dersin amacı : İzgel Uzam Yöntemini öğrenme ve güncel elektromanyetik tasarımlara uygulama
Dersin öğrenme çıktıları : İzgel uzam yöntemini öğrenme ve güncel elektromanyetik çözümlemelere uygulama Yeni malzemelerle oluşturulan tasarımlara izgel uzam yöntemini uygulama
Dersin içeriği : Temel elektromanyetik teorinin tekrarı Mikrodalga entegre devreler (MIC), temel tasarımları İzgel (Spektral) uzamda tam dalga analizi MIC incelemelerine uygulanması İzgel uzamda Green foksiyonları MIC yapıları için Green foksiyonlarının elde edilmesi Mikroşerit anten ve rezonatör tasarımlarına uygulamalar Frekans seçici yüzey tasarım prensipleri, İzgel uzam yöntemi ile frekans seçici yüzeylerin incelenmesi Metamalzeme vb. güncel malzemelerin önceki tasarımlara uygulamaları ve farklı tasarım örnekleri
Kaynaklar : 1. Shaykal, D. M., Spectral Domain Method for Microwave Integrated Circuits, Research Studies Press, U.K., 1990.; 2. Christophe Caloz, Tatsuo Itoh, Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications, John Wiley, 2005.;
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Temel elektromanyetik teorinin tekrarı
2 İzgel Uzam Yöntemi ve Mikrodalga Entegre Devreler (MIC)
3 İzgel uzamda tam dalga analizi
4 İzgel uzamda tam dalga analizi ile MIC incelenmeleri
5 İzgel uzamda tam dalga analizi ile MIC incelenmeleri
6 İzgel uzamda Green fonksiyonlarının bulunması
7 İzgel uzamda Green fonksiyonlarının bulunması
8 İzgel uzamda Green fonksiyonlarının bulunması
9 Mikroşerit anten ve rezonatör tasarımlarına uygulamalar
10 Frekans seçici yüzeyler, tasarım prensipleri
11 Frekans seçici yüzeylerin izgel uzamda analizleri
12 Arasınav
13 Yeni malzemelerin önceki tasarımlara uygulamaları ve farklı tasarım örnekleri
14 Yeni malzemelerin önceki tasarımlara uygulamaları ve farklı tasarım örnekleri
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 10
Sunum 1 20
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 1 30 30
Proje 0 0 0
Ödevler 4 4 16
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 32 32
Genel sınava hazırlanma süresi 1 36 36
Toplam iş yükü 35 111 240
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler