EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 694 Biyomedikal Sinyal İşleme
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE694 - BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME ELE694 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Uygulama-Alıştırma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıKursun amacı sinyal işleme kuramının temellerini anlamak ve bazı sinyal işleme araçlarından ve yöntemlerinden biyoloji ve tıbbi alanda sıkça ortaya çıkan imlere etkin biçimde yararlanılabilmesini sağlamaktır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci biyomedikal çalışmalarda kullanılabilen sinyal işleme kuramının temellerini bilir,
  2. Biyomedikal sinyallerin sınıflandırılmasını ve sistem modelleme yaklaşımlarını çalışır,
  3. Biyomedikal alanı problemleri için temel sinyal işleme araçlarına sahiptir,
  4. Problem çözümleri geliştirirken uygun bilgisayar programlama araçlarını yetkin bir şekilde kullanır,
  5. Sinyal işleme ve biyomedikal uygulamalarında yapay zeka yöntemlerinin olası kullanımlarını öğrenir.
Dersin içeriği1. Biyomedikal sinyal işlemeye giriş
2. Biyomedikal sinyallerin sınıflandırılması
3. Sinyaller ve Biyomedikal sistemlerin sınıflandırılması: EKG,EEG,EMG
4. Hafıza ve ilinti çözümlemesi
5. Sürekli ve kesikli modeller
6. Biyomedikal sistemlerde gürültü kaynakları
7. Gürültü yok etme ve sinyal düzenleme
8. Görünge çözümlemesi ve sıklık alanında modelleme
9. Özellik çıkarımı, sınıflandırma ve yapay zeka uygulamaları
 
KaynaklarDers Notları.

Bruce, E.N., Biomedical Signal Processing and Signal Modeling, John Wiley &
Sons, 2001.

Rangayyan, R. M., Biomedical Signal Analysis: A case-study approach, IEEE
Press/Wiley Inter-Science, 2002.

Oppenheim, A.V., Willsky, A.S., Signals and Systems, 2nd Edt, Prentice-Hall, 1997.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBiyomedikal sinyal işlemeye giriş
2. HaftaBiyomedikal sinyallerin sınıflandırılması
3. HaftaSinyaller ve Biyomedikal sistemlerin sınıflandırılması: EKG,EEG
4. HaftaSinyaller ve Biyomedikal sistemlerin sınıflandırılması: EMG, EOG
5. HaftaHafıza ve ilinti çözümlemesi
6. HaftaSürekli ve kesikli modeller
7. HaftaSürekli ve kesikli modeller
8. HaftaAra sınav I
9. HaftaBiyomedikal sistemlerde gürültü kaynakları
10. HaftaGürültü yok etme ve sinyal düzenleme
11. HaftaGörünge çözümlemesi ve sıklık alanında modelleme
12. HaftaAra sınav II
13. HaftaÖzellik çıkarımı, sınıflandırma
14. HaftaBiyomedikal alanında yapay zeka uygulamaları
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler220
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar240
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı460
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13452
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler22040
Ara sınavlara hazırlanma süresi22040
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3277204

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.   X 
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır    X
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.   X 
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.   X 
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.   X 
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.  X  
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü