EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 725 Elektromanyetikte Analitik Yöntemler
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE725 - ELEKTRİKSEL ALAN ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİKSEL ALAN ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ ELE725 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: - Temel elektromanyetik teoremlerini anlamak. - Düzlem dalga fonksiyonlarını kullanarak modal açılım yapabilmek. - Silindirik dalga fonksiyonlarını kullanarak modal açılım yapabilmek. - Küresel dalga fonksiyonlarını kullanarak modal açılım yapabilmek. - Dalga dönüşümlerini gerçekleştirebilmek.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Elektromanyetik modal açılım kavramlarını anlar,
  2. Karşılaştığı bir problemi modal açılım teorisini kullanarak modeller,
  3. Kurduğu problemi hangi metodla çözebileceğini, yöntemin avantaj ve dezavantajlarını bilir,
  4. Derste öğrendiği teknikleri ilerideki çalışmalarında uygular,
  5. Gelişmiş güncel elektomanyetik yöntemleri takip edip anlamaya hazırlıklıdır.
Dersin içeriği. Temel teoremler ve kavramlar.
Düzlem dalga fonksiyonları, düzlem dalga fonksiyonları ile modal açılımlar.
Modal açılımların dalga kılavuzlarındaki süreksizliklere uygulanması.
Silindirik dalga fonksiyonları. Silindirik koordinatlarda modal açılım.
Küresel dalga fonksiyonları. Küresel koordinatlarda modal açılım.
Silindirik ve küresel yapılardan elektromanyetik yayılma ve saçılma
problemlerinin analizi.
Dalga dönüşümleri.
 
Kaynaklar1) Roger F. Harrington, Time Harmonic Electromagnetic Fields, McGraw Hill, 1961.
2) Constantine A. Balanis, Advanced Engineerin Electromagnetics, John Wiley & Sons, 1989.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş.
2. HaftaMaxwell denklemleri. Kaynak kavramları. Teklik teoremi.
3. HaftaPoynting vektörü güç denge denkleminin nokta ve integral biçimleri.
4. HaftaEşdeğerlik ilkesi. İndüksiyon eşdeğerliği.
5. HaftaKarşılıklılık. İntegral denklemler.
6. HaftaDalga denkleminin çözümlerinin oluşturulması.
7. HaftaDüzlem dalga fonksiyonları.
8. HaftaDüzlem dalga fonksiyonları kullanarak modal açılım.
9. HaftaModal açılımların dalga kılavuzlarındaki süreksizliklere uygulanması.
10. HaftaArasınav
11. HaftaSilindirik dalga fonksiyonları. Silindirik koordinatlarda modal açılım.
12. HaftaKüresel dalga fonksiyonları. Küresel koordinatlarda modal açılım.
13. HaftaSilindirik ve küresel yapılardan elektromanyetik yayılma ve saçılma problemlerinin analizi.
14. HaftaDalga dönüşümleri.
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler530
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)1410140
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler51260
Ara sınavlara hazırlanma süresi12828
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3583300

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.   X 
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.   X  
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.X    
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. X   
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü