EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 726 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Özlem Özgün
YerGünZaman
OnlinePazartesi14:00 - 16:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE726 - ELEKTROMANYETİKTE NÜMERİK YÖNTEMLER

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİKTE NÜMERİK YÖNTEMLER ELE726 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: -Güncel nümerik elektromanyetik yöntemleri konusunda giriş bilgilerini kavramak. - Elektromanyetik problemlerini formüle edip çözüm yöntemi önermek. -Güncel elektromanyetik yazılımları etkin şekilde kullanabilecek hale gelmek. -Nümerik elektromanyetik konularında özel çalışma yapmak için gerekli temele sahip olma.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Güncel nümerik elektromanyetik yöntemleri konusunda giriş bilgilerini kavramak.
  2. Karşılaşılan mühendislik problemlerini elektromanyetik denklemlere indirgemek ve çözüm yöntemi önermek.
  3. Güncel elektromanyetik yazılımları etkin kullanabilecek hale gelmek.
  4. Nümerik elektromanyetik konularında özel çalışma yapmak için gerekli temele sahip olma.
Dersin içeriği. Giriş
. EM problemlerin sınıflandırılması
. Lineer cebir kavramlarının kısa tekrarı
. Moment metodu
. Teori
. Elektrostatik uygulamalar
. İki boyutlu saçılma problemleri
. Tel yapılarda ışıma ve saçılma problemleri
. Güncel araştırma konuları
. Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri
. Tel Yapılar
. İki ve üç boyutlu problemler
. Sonlu Farklar (Finite Difference) Metodu
. Teori
. Sınırların ele alınışı
. TEM yapıların analizi
. Zaman boyutunda sonlu farklar
. Güncel araştırma konuları
. Sonlu Elemanlar Metodu
. Teori
. Elemanlar ve biçim fonksiyonları
. Uygulamalar
 
Kaynaklar1) M.N.O. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, 1992. 2) A.F. Peterson, S.L. Scott, R. Mittra, Computational Methods for Electromagnetics, IEEE Press, 1998.
3) R.F. Harrington, Field Computation by Moment Methods, MacMillan, 1968
4) S.M. Rao, Time Domain Electromagnetics, Academic Press, 1999.
5) P.Zhou, Numerical Analysis of Electromagnetic Fields, Springer-Verlag, 1993.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş
2. HaftaEM problemlerin sınıflandırılması
3. HaftaMoment metodu: Teori
4. HaftaMoment metodu. Elektrostatik uygulamalar
5. HaftaMoment metodu: İki boyutlu saçılma problemleri Tel yapılardan ışıma ve saçılma problemleri
6. HaftaMoment metodu: Tel yapılardan ışıma ve saçılma problemleri Güncel araştırma konuları
7. HaftaZaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri Tel Yapılar
8. HaftaZaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri Tel Yapılar. İki ve üç boyutlu problemler.
9. HaftaAra sınav
10. HaftaSonlu Farklar Metodu: Teori
11. HaftaSonlu Farklar Metodu: Sınırların ele alınışı .TEM yapıların analizi
12. HaftaZaman boyutunda sonlu farklar
13. HaftaSonlu Elemanlar Metodu: Teori, Elemanlar ve biçim fonksiyonları
14. HaftaSonlu Elemanlar Metodu: Uygulamalar
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler530
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)1410140
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler51785
Ara sınavlara hazırlanma süresi11313
Genel sınava hazırlanma süresi12020
Toplam İş Yükü3563300

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.    X
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.    X
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.   X  
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.X    
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.  X  
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü