EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 734 Sayısal İletişim II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Emre Aktaş
YerGünZaman
SSÇarşamba14:00 - 16:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE734 - SAYISAL İLETİŞİM II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SAYISAL İLETİŞİM II ELE734 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıAmaç öğrencilerin sıralanan konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: - Çok-yollu sönümlenme ve gölgelenme ve bunların bit hata olasılığına etkileri, - Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri ve bu yöntemlerin çok-yollu sönümlenme ve gölgelenmenin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıları, - SIMO, MISO ve MIMO yöntemlerinin çok-yollu sönümlenme ve gölgelenmenin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıları, - Çoklu-erişim iletişimi ve ilgili protokoller.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. çok-yollu sönümlenme ve gölgelenme,
  2. D.Ç.2. çeşitleme ve birleştirme yöntemleri,
  3. D.Ç.3. çoklu anten sistemleri (SIMO, MISI ve MIMO) ve bunların sistem başarımına etkileri,
  4. D.Ç.4. çoklu-erişimli iletişim sistemleri, başarımı ve ilgili protokoller konularında yeterli bilgiye sahip olur ve bu bilgileri uygulayabilecek birikime sahip olur.
Dersin içeriğiÇok yol sönümlenmeli kanallar: hızlı/yavaş, düz/frekans seçmeli sönümlenme. Sönümlenmeli ve gölgelenmeli kanallarda bit hata olasılığı hesaplanması.
Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri. SIMO, MISO ve MIMO yöntemleri .
Çok erişim iletişimi. TDD ve FDD. Sabit kaynak atanması, talebe dayalı kaynak atanması ve rastgele erişim. ALOHA, CSMA, sorgulama ve andaçlı halka protokolleri. Telsiz erişim protokolleri ve sistemleri. Wi-Max, Wi-Fi, Bluetooth ve Zig-bee.
 
KaynaklarŞafak, M., Digital Communications, Ders notları, 2012
Proakis, J., Digital Communications (4th ed.), McGraw Hill, 2000
Sklar, B., Digital Communications (2nd ed.), Prentice Hall, 2001
Goldsmith, A., Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaÇok yollu sönümlenmeli kanallar. Zamanla değişen kanaller ve bu kanalların istatistiksel tanımı.
2. HaftaÇok yollu kanallarda frekans ve zaman seçiciliği. Kanal modeli; dürtü tepkesi. Çok yol yoğunluk profili; evreuyumlu bant.
3. HaftaÇok yollu kanallarda zaman seçiciliği. Doppler kayması ve evreuyumlu zaman. Yavaş ve hızlı sönümlenme.
4. HaftaGezgin radyo kanalı. Düz ve frekans seçmeli sönümlenen kanallarda sayısal iletişim. Tırpan (rake) demodulatörü.
5. HaftaÇeşitleme ve birleştirme yöntemleri. Verici ve alıcı çeşitlemesi. Makroskopik ve mikroskopik çeşitleme. Zaman, frekans, uzam, açı ve polarizasyon çeşitlemesi.
6. HaftaSIMO sistemleri. Çeşitleme birleştirme yöntemleri. Sezim öncesi ve sezim sonrası birleştirme. Seçmeli ve anahtarlamalı birleştirme. Eşit kazançlı be büyül oranlı birleştirme.
7. Hafta1. arasınav
8. HaftaSönümlenmeli kanallarda çeşitleme sistemlerinin başarımı. Kanal durum bilgisinin olduğu/olmadığı durumlarda MISO sistemlerinin başarımı. Alamouti yöntemi.
9. HaftaMIMO sistemleri. Çeşitleme kazancı, çoğullama kazancı ve dizi kazancı. MIMO kanal kapasitesi.
10. HaftaÇoklu erişim iletişimi. TDD ve FDD. Sabit kaynak atanması, talebe dayalı kaynak atanması ve rastgele erişim. Frekans bölmeli çoklu erişim (FDMA), zaman bölmeli çoklu erişim (TDMA) ve kod bölmeli çoklu erişim (CDMA). FDMA, TDMA ve CDMA?nin kapasiteler
11. HaftaRastgele erişim yöntemleri; ALOHA, çerçeveli ALOHA, rezervasyonlu ALOHA, taşıyıcıya duyarlı çoklu erişim (CSMA), ve andaçlı halka. Sorgulama yöntemleri.
12. Hafta2. arasınav
13. HaftaTelsiz erişim protokol ve sistemleri. WiMax, Wi-Fi, Bluetooth ve Zigbee.
14. HaftaKuyruk kuramı; Erlang-B ve C formülleri.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler65
Sunum00
Projeler00
Seminer15
Ara Sınavlar240
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı950
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)148112
Sunum / Seminer Hazırlama11212
Proje000
Ödevler6424
Ara sınavlara hazırlanma süresi23060
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü3887280

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.    X
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.   X  
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir. X   
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. X   
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü