EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 787 Elektronik Harp
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE787 - ELEKTRONİK HARP

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRONİK HARP ELE787 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu ders elektronik harp alanına teknik bir giriş dersi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik koruma yaklaşımları ve sistemleri matematiksel modelleme bakış açısından incelenecektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci, D.Ç.1. Elektronik harp sistemleri alanında ortaya çıkan sistem seviyesi problemlerin matemetiksel modellemesini yapabilir.
  2. D.Ç.2. Elektronik harp sistemlerinde bulunan alt-bileşenlerin fonksiyonlarını ve etkileşimlerini analiz edebilir.
  3. D.Ç.3. Elektronik harp sistemlerinin teknik mimarisini ön sistem tasarımı seviyesinde tasarlayabilir.
  4. D.Ç.4. Verilen bir elektronik harp senaryosunun temel seviye simulasyonu ve analizi için gerekli yazılım araçlarını geliştirebilir.
  5. D.Ç.5 Elektronik harp sistemlerinin analizi için simulasyon araçlarından etkin olarak yararlanır.
Dersin içeriğiElektronik Harbe Giriş
Elektronik Harp Tehdit Teknolojileri
Radar Tehditlerinin Temelleri
EO/IR Tehditlerinin Temelleri
Elektronik Destek Sistemleri
Elektronik Taarruz Teknikleri ve Sistemleri
Elektronik Koruma Yaklaşımları
 
Kaynaklar1) L.B.Van Brunt, Applied ECM, Vol. 1,2,3, 1978, 1982, 1995. 2) M.I.Skolnik, Introduction to Radar Systems, 2.Ed, 1980. 3) M.V.Maksimov, Radar Anti-Jamming Techniques, Artech House, 1980. 4) D.C.Schleher, Introduction to Electronic Warfare, Artech House, 1986. 5) A.Golden, Radar Electronic Warfare, AIAA, 1987. 6) D.K.Barton, Modern Radar System Analysis, Artech House, 1988. 7) R.N.Lothes, Radar Vulnerability to Jamming, Artech House, 1990. 8) E.J.Chrzanowski, Active Radar Electronic Counter Measures, Artech House, 1990. 9) F.Neri, Introduction to Electronic Defense Systems, Artech House, 1991, 2001, 2006. 10) D.D.Vaccaro, Electronic Warfare Receiver Systems, Artech House, 1993. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaElektronik Harbe Giriş
2. HaftaEH Tehdit Teknolojileri
3. HaftaRadar Sistemlerinin Temelleri
4. HaftaArama Radarları
5. HaftaTakip Radarları
6. HaftaRadar Güdümlü Füzeler
7. HaftaEO/IR Sistemlerinin Temelleri
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaESM Sistemleri
10. HaftaECM Sistemleri
11. HaftaArama Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
12. HaftaTakip Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
13. HaftaECCM Teknikleri
14. HaftaECCM Teknikleri
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler630
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı750
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje624144
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi166
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü3650274

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.    X
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.    X
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.   X  
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir. X   
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.X    
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. X   
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. X   
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü