EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 791 Bilgi Tabanlı Sistemler
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE791 - BİLGİ TABANLI SİSTEMLER

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİLGİ TABANLI SİSTEMLER ELE791 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu dersin amacı öğrencilerin Bilgi Tabanlı Sistemleri (BTS) çeşitli yönleri ile tanımalarını ve anlamalarını sağlamaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilere Bilgi Tabanlı Sistemler ile ilgili araştırma konularında yardımcı olacaktır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. D.Ç.1. Bilgi tabanlı sistemlerin çalışma ilkelerini bilir.
  3. D.Ç.2. BTS'lerde kullanılan farklı yöntembilimleri bilir bu kavramları BTS gerçekleştirmesinde uygular.
  4. D.Ç.3. BTS yaklaşımının uygun olduğu sorunları tanır ve sınıflandırır.
  5. D.Ç.4. Bir dizi BTS uygulaması ve bazı BTS geliştirme araçları ile aşinadır.
Dersin içeriğiBilgi tabanlı sistemlerin temelleri, Önerme mantığı ve yüklem mantığı, Bilginin gösterimi, Çıkarsama ve uslamlama yöntemleri, Kural tabanlı sistemler, Semantik ağlar ve çerçeveler, Nesne tabanlı sistemler, Arama yapıları, Belirsizliğin gösterimi, Belirsizlik durumunda uslamlama, Yaklaşık uslamlama ve bulanık mantık, Karma sistemler, Bilgi edinimi, Alternatif uslamlama yaklaşımları: durum tabanlı uslamlama, model tabanlı uslamlama, Bilgi tabanlı sistem geliştirme araçları, Bilgi tabanlı sistem uygulamaları.  
Kaynaklar1. Giarratano J.C., and Riley G.D., Expert Systems -- Principles and Programming, 4/e, Thomson/PWS, 2004.
2. Jackson P., Introduction to Expert Systems, 3/e, Addison-Wesley, 1998.
3. Negnevitsky M., Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, 2/e, Addison-Wesley, 2005.
4. Russell S., and Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3/e, Prentice Hall, 2010.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBilgi tabanlı sistemlere giriş
2. HaftaBilgi tabanlı sistemlerin bir yapay zeka uygulaması olarak gözden geçirilmesi
3. HaftaÖnerme mantığı, önerme mantığında çıkarsama ve uslamlama yöntemleri
4. HaftaYüklem mantığı, yüklem mantığında çıkarsama ve uslamlama yöntemleri
5. HaftaÖnerme ve yüklem mantığında bilginin gösterimi, bilgi tabanı ile mantıksal uslamlama, yalanlayarak çözümleme
6. HaftaKural tabanlı sistemler: Bilgi türleri, bilgi sıradüzeni, uzman sistem mimarisi, iletim kuralları ile uslamlama, ileri ve geri yönde çıkarım zinciri, kural üstü kural, VE-VEYA çizgesi, çatışkı çözümleme yöntemleri
7. HaftaSemantik ağlar, semantik ağlar ile uslamlama, semantik ağ çalışması, çerçeveler, çerçeve organizasyonu, nesne tabanlı sistemler
8. HaftaAra sınav
9. HaftaArama yapıları: habersiz arama, buluşsal arama, rakipli arama, en küçük-en büyük algoritması, alfa-beta budaması
10. HaftaBelirsizliğin gösterimi: Bayes ağları, Bayes uslamlama, zamansal akıl yürütme ve Markov zincirleri, güven ve kuşku ölçüleri, kesinlik etmenleri, Dempster-Shafer kuramı, güven işlevleri
11. HaftaYaklaşık uslamlama yaklaşımları, bulanık mantık, bulanık bağlantı, bulanık muhakeme
12. HaftaKarma zeki sistemler: Bulanık uzman sistemler, nöral uzman sistemler, nöral-bulanık sistemler. Bilgi edinimi: Bilgi kaynakları, düzeyleri ve sınıfları
13. HaftaAlternatif uslamlama yaklaşımları: durum tabanlı uslamlama, model tabanlı uslamlama, karar agacı algoritması
14. HaftaBilgi tabanlı sistem geliştirme araçları ve bilgi tabanlı sistem uygulamaları
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler820
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)1410140
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler8756
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi13737
Toplam İş Yükü3882300

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.  X  
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir. X   
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.   X  
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir. X   
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. X   
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.   X 
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü