EĞİTİM
Ders Detayı

HAS 222 İş Sağlığı ve Güvenliği I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 19/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

HAS222 - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ I HAS222 5. Yarıyıl 1 0 1 1
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Dili
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekli 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Gözlem
Alan Gezisi
Takım/Grup Çalışması
Rol Oynama/Dramatize Etme
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Gösteri
Deney
Uygulama-Alıştırma
Örnek Olay İncelemesi
Sorun/Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Proje Tasarımı/Yönetimi
Diğer  
Dersin sorumlusu(ları) 
Dersin amacı 
Dersin öğrenme çıktıları
  Dersin içeriği 
  Kaynaklar 

  Haftalara Göre İşlenecek Konular

  HaftalarKonular

  Değerlendirme Sistemi

  Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
  Devam (a)
  Laboratuar
  Uygulama
  Alan Çalışması
  Derse Özgü Staj (Varsa)
  Ödevler
  Sunum
  Projeler
  Seminer
  Ara Sınavlar
  Genel sınav
  Toplam
  Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
  Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  Toplam

  AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

  Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
  Ders Süresi 0 0 0
  Laboratuvar 0 0 0
  Uygulama000
  Derse özgü staj (varsa)000
  Alan Çalışması000
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)000
  Sunum / Seminer Hazırlama000
  Proje000
  Ödevler000
  Ara sınavlara hazırlanma süresi000
  Genel sınava hazırlanma süresi000
  Toplam İş Yükü000

  Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

  D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
  12345

  *1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

  Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
  Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
  Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler