EĞİTİM
Ders Detayı

MAT 235 Mühendislik Matematiği I
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

MAT235 - MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I MAT235 3. Yarıyıl 4 0 4 5
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Uygulama-Alıştırma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Matematik Bölümü Öğretim Elemanları 
Dersin amacıBu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu kavramların karşılaşılabilecek çeşitli mühendislik problemlerini çözmede nasıl kullanılabileceğini göstermektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Diferansiyel denklemleri mühendislik problemlerine uygular,
  2. kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar,
  3. öğrendiği matematiksel kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar,
  4. kurduğu matematiksel ilişkileri karşılaşabileceği problemleri çözmek için uygular.
Dersin içeriğiDiferansiyel denklemler ve çözümleri
Lineer cebir
Diferansiyel denklem sistemleri ve çözümleri
Diferansiyel denklemlerinin seri çözümleri
 
Kaynaklar 1) Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9th Edition, Wiley, 2006.
2) W. E. Boyce and R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary-Value Problems, 9th Edition, Wiley, 2000.
3) F. B. Hildebrand, Advanced Calculus for Applications, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1976.
4) S. L. Ross, Differential Equations, 3rd Edition, Wiley, 1984.
5) Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3th Edition, Wiley, 2006.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBirinci basamaktan diferansiyel denklemler; Giriş, Temel kavramlar
2. HaftaAyrışabilen ve homojen diferansiyel denklemler, Modelleme
3. HaftaTam diferansiyel denklemler, integral çarpanları
4. Haftaİkinci basamaktan lineer diferansiyel denklemler; Temel kavramlar
5. HaftaLineer bağımsızlık, Wronskian, Homojen diferansiyel denklemler teorisi
6. HaftaAra sınav
7. HaftaHomojen olmayan diferansiyel denklemler teorisi; Belirsiz katsayılar ve katsayıların değişimi
8. HaftaYüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler; Yukarıda verilmiş olan kavramların genelleştirilmesi
9. HaftaLineer cebir ve Matris Teorisi; Vektörler, Matrisler, Matrislerle işlemler
10. HaftaLineer denklem sistemlerinin çözümleri AX=B, Cramer kuralı
11. HaftaAra sınav
12. HaftaÖzdeğer ve özvektörler, Dik matrisler, Köşegenleştirme
13. HaftaDiferansiyel denklem sistemleri
14. HaftaDiferansiyel denklemlerinin seri çözümleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi2714
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü3126150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler