EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 244 Elektromanyetik I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
YerGünZaman
OnlinePerşembe14:00 - 15:45
OnlineCuma14:00 - 15:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE244 - ELEKTROMANYETİK I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK I ELE244 4. Yarıyıl 4 0 4 6
Önkoşul(lar)-var iseMAT124 Matematik II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: Statik elektromanyetik kavramlarını anlamak. Elektrostatik alan ve potansiyeli hesaplayabilmek. Kapasitans hesaplayabilmek. Statik manyetik alanları hesaplayabilmek. Endüktans hesaplayabilmek. Manyetik devreleri anlamak. Enerji, kuvvet ve basınç problemlerini çözebilmek. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Statik elektromanyetik kavramlarını anlamak
  2. Elektrostatik alan, potansiyel ve kapasitansı hesaplayabilmek.
  3. Manyetostatik alan, vektör potansiyel ve endüktansı hesaplayabilmek.
  4. Enerji ve kuvvet problemlerini çözebilmek.
  5. Orta seviye elektromanyetik derslerini izleyip anlayabilecek hale gelmek.
Dersin içeriği Vektörel hesabın tekrarı.
Elektrostatik alan, potansiyel.
Dielektrikler ve kutuplanma.
Kapasitans ve kapasitörler.
Elektrostatik kuvvet, basınç, enerji.
Durgun elektrik akımı, statik manyetik alanlar.
Manyetik vektör potansiyel, manyetik malzemeler ve mıknatıslanma.
Endüktans and endüktörler, relüktans, manyetik devreler.
Manyetostatik kuvvet ve enerji.
 
KaynaklarCheng, D.K. , Field and Wave Electromagnetics, Addison Wesley, 1993. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaVektörel hesap
2. HaftaEğrisel koordinat sistemleri. Çizgi, yüzey ve hacim integralleri.
3. HaftaIraksama, gradyant, dönel. İlgili teoremler ve özdeşlikler
4. HaftaCoulomb yasası, yük sistemleri ve dağıtılmış yükler.
5. HaftaAra sınav I
6. HaftaGauss yasası, elektrostatik potansiyel.
7. Haftaİletkenler, dielektrikler ve statik elektrik alan. Kutuplanma ve eşdeğer yük yoğunlukları.
8. HaftaYerdeğiştirme alanı, dielektrik sabiti, sınır koşulları, kapasitans
9. HaftaElektrostatik enerji ve kuvvet
10. HaftaAkım yoğunluğu, Ohm yasası, süreklilik denklemi, Joule yasası ve direnç.
11. HaftaAra sınav II
12. HaftaTemel manyetostatik kavramları.Manyetik potansiyel, Biot-Savart yasası
13. HaftaEşdeğer akımlar, manyetik alan şiddeti, manyetik geçirgenlik
14. HaftaEndüktans, endüktörler ve manyetik devreler. Manyetik enerji ve kuvvet
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar260
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21836
Genel sınava hazırlanma süresi11818
Toplam İş Yükü3145180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler