EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 313 Elektronik Laboratuvarı II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE313 - ELEKTRONİK LABORATUVARI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRONİK LABORATUVARI II ELE313 5. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriRapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Proje Tasarımı/Yönetimi
Diğer: ELE315 ELEKTRONİK II dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDerste öğrencilere, a) Benzetim araçlarının kullanılması b) Geribesleme devrelerinin analizi c) Ayrımsal yükselteç derelerinin analizi ve tasarımı d) İşlemsel yükselteç özellikleri e) İşlemsel yükselteç uygulama örnekleri f) Sayısal devrelerin temel kavramları (BJT, CMOS vb.) konularının aktarılması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; Benzetim kavramını anlamıştır ve tasarım için benzetim araçlarını kullanabilmektedir,
  2. Negatif ve pozitif geribesleme devrelerini analiz edebilmektedir,
  3. Ayrımsal yükselteç devrelerini analiz edebilmekte ve tasarlayabilmektedir,
  4. İşlemsel yükselteç devrelerini analiz edebilmekte ve tasarlayabilmektedir,
  5. Osilatör devrelerini analiz edebilmektedir,
  6. Sayısal mantık devrelerini analiz edebilmektedir.
Dersin içeriğiBenzetim araçlarını gözden geçirme, Yükselteçlerde geribesleme kavramı, Ayrımsal yükselteçler, İşlemsel yükselteçler, İşlemsel yükselteç uygulamaları, Osilatörler, Sayısal mantık devreleri (BJT, CMOS vb.) 
Kaynaklar1. A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Uni. Press, 2009 (6th ed.)
2. J. Millman and C. Halkias, Integrated Electronics, McGraw-Hill
3. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2012, (11th ed.)
4. D. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaBenzetim araçlarını gözden geçirme
2. HaftaÖğrencilere projelerin dağıtılması
3. HaftaDeney 1: BJT yükselteçlerde geribesleme kavramı
4. HaftaProje: Devrelerin matematiksel analizinin yapılması
5. HaftaDeney 2: Ayrımsal yükselteçler
6. HaftaProje: Devrelerin benzetim ortamında kurulması
7. HaftaDeney 3: İşlemesel yükselteçler
8. HaftaProje: Devreler için malzeme tedarik edilmesi
9. HaftaDeney 4: İşlemsel yükselteç devrelerinde bant genişliği, yetişme hızı ve ofsetler
10. HaftaProje: Devrelerin breadboard üzerinde kurulması ve çalıştırılması
11. HaftaDeney 5: Aktif süzgeçler
12. HaftaProje: Devrelerin delikli pertinaks üzerine kurulması, lehimlenmesi ve çalıştırılması
13. HaftaDeney 6: Osilatörler
14. HaftaDeney 7: BJT ve JFET/MOSFET anahtarlama devreleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar840
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler120
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı960
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 8 2 16
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)8324
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje11616
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi144
Toplam İş Yükü182560

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü