EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 409 Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE409 - SAYISAL SİNYAL İŞLEME LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SAYISAL SİNYAL İŞLEME LABORATUVARI ELE409 7. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Deney
Diğer: ELE407 SAYISAL SİNYAL İŞLEME dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersi başarıyla bitiren öğrencilerden sayısal sinyal işleme uygulamalarında kullanılan sinyallerin hem zaman hem de frekans alanındaki analizini ve işlenmesini sağlayan temel yöntemleri Matlab, Labview vb. bir ortamda programlayarak uygulamasını öğrenmiş olmaları beklenir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Sinyal işleme problemlerini tanır,
  2. .Ç.2. Karşılaştığı bir problemi uygun olarak modeller,
  3. D.Ç.3. Kurduğu problemi hangi algoritmayla çözebileceğini, değişik algoritmaların ,
  4. D.Ç.4. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları projelerde kullanır,
  5. D.Ç.5. Güncel algoritmaları takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği(a) Sayısal bir sinyalin üretimi ve Ayrık Zaman Fourier dönüsümü ve özelliklerini anlaması ve verilen bir sayısal sinyalin örnekleme hızını değiştirebilmesi,
(b) Transfer fonksiyonu, fark (diffrence) denklemi ve dürtü yanıtı arasındaki bağıntıları anlayabilmesi,
(c) Verilen değisik sinyallere göre en uygun nicemleyiciyi tasarlaması,
(d) Sayısal bir IIR (Sonsuz Dürtü Yanıtlı) Filtreyi Butterworth ve Chebyshev yaklaşımlarını kullanarak tasarlayabilemesi,
(e) Pencerelemeyi ve onun izge üzerindeki etkilerini anlaması ve istenilen bir FIR filtreyi pencereleme yöntemi kullanarak tasarlayabilmesi,
(f) Filtrelemenin (Doğrusal evrişimin), AFD (DFT) ve dairesel evrişim yöntemleri
kullanılarak gerçekleştirebilmesi ve verilen bir konuşma veya imge sinyalinin bu yöntemler kullanılarak filtrelenebilmesi, amaçlanmıstır.
 
Kaynaklar1- Oppenheim, A.V., ve Schafer , R.W., Discrete-Time Signal Processing, Pearson, 2010.
2- Ders Notları.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta
2. HaftaDFT , yukarı örnekleme, aşağı örnekleme.
3. Hafta
4. HaftaAyrık zaman sinyallerin analizi.
5. Hafta
6. HaftaNicemlemenin etkileri ve açı kayması .
7. Hafta
8. HaftaIIR Süzgeç tasarımı.
9. Hafta
10. HaftaPencereleme and FIR Süzgeç tasarımı.
11. Hafta
12. HaftaDFT ile sinyal süzgeçleme.
13. Hafta
14. HaftaGörüntü işleme.
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar750
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 7 3 21
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)7428
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü151961

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü