EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 444 Antenler ve Yayılma
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Feza Arıkan
YerGünZaman
OnlineÇarşamba13:00 - 15:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 19/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE444 - ANTENLER ve YAYILMA

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ANTENLER ve YAYILMA ELE444 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE345 Elektromanyetik II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE440 ANTENLER VE YAYILMA LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders, öğrencilerin, tez çalışmalarında, bilimsel araştırmalarında ve çalışma hayatında karşılaşabilecekleri ışıma ve yayılma problemlerini tanıyabilmeleri, modelleyebilmeleri ve mühendislik çözümleri üretebilmelerini sağlamak için; Işıma kuramının temelleri, Anten parametreleri, Tel antenlerden (akım birimlerinden) ışıma, Açıklık antenlerden ışımayı ve eşdeğerlilik kuramı, Anten dizileri, Alıcı antenleri, karşılıklılık kuramı, gürültü, radar erim denklemi, ELF bandında EHF bandına kadar elektromanyetik görüngenin tüm frekans bölgelerinde elektromanyetik dalganın yayılma mekanizmaları, Yayılmanın parametreleri kapsamında ışıma ve yayılma alanlarında sağlam bir temel oluşturulmasını amaçlamaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Belirli bir anten geometrisi, sınır koşulları, ve frekans için ışıma integralini yazabilir,
  2. Fraunhofer bölgesinde ışıyan elektromanyetik dalgayı bulabilir,
  3. Elektromanyetik dalga kuramının Simetri ve dualite, Teklik, Karşılıklılık, Eşdeğerlik ve Güç korunumu kuramlarını kullanarak çeşitli anten yapılarından ışıyan elektromanyetik alanı hesaplayabilir,
  4. Yayılımın parametrelerini anlar ve çevreye, geometriye, frekansa, kutuplanmaya ve yayılım ortamına bağlı kısıtları belirleyebilir,
  5. Gerçek problemlerde çeşitli anten yapılarından ışıyan elektromanyetik alanı bulunması ve yüksüz ortamda yayılmasını inceleyecek güçlü bir temel sahibidir.
Dersin içeriğiIşıma kuramının temelleri,
Anten parametreleri,
Birim çift-kutuplu ve halkalardan ışıma,
Akım (tel) antenlerden ışıma integralleri,
Anten dizileri,
Açıklıktan ışıma ve eşdeğerlilik kuramı,
Almaç antenler ve gürültü,
Radar erim denklemi ve Friis eşitliği,
Elektromanyetik dalga yayılımının temelleri, ve frekans, kutuplanma, çevresel etkenler ve geometri kısıtlarına giriş: radar ve iletişim sistemlerinde kullanılan çeşitli frekans bantlarında yansıma, kırılma, oluklanma, çokluyol, kırınım, girişim, atmosferik zayıflama.
 
Kaynaklar1) Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1988.
2) Balanis, C.A., Antenna Theory, John Wiley and Sons, New York, 1997.
3) Kraus, J.D., Antennas, McGraw Hill, 1988.
4) Jordan, E.C. and K.G. Balmain, Electromagnetic Waves and Radiating Systems, Prentice Hall, 1968. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaIşıma kuramının temelleri ve ışıma sistemlerine giriş
2. HaftaIşıma mekanizması, ışıma integralleri ve anten parametreleri
3. HaftaAnten parametrelerine devam, küçük akım elemanından ışıma, küçük akım halkasından ışıma
4. HaftaHerhangi bir akım dağılımından ışıma, Işıyan alan bölgeleri
5. HaftaAra sınav
6. HaftaAnten dizileri, Dizi çarpanı
7. Hafta2-Boyutlu / düzlem diziler, Uçlardan yayılma ve Dikine yayılma dizileri
8. HaftaAnten örüntü sentezine giriş
9. HaftaAçıklık antenleri, Mikroşerit antenler
10. HaftaAlmaç antenleri, Göndermeç ve almaç eşdeğer devreleri
11. HaftaAra sınav
12. HaftaFriis Göndermeç Eşitliği, Radar Erim Denklemi, Yayılmanın temelleri, yayılma parametreleri
13. HaftaAtmosfer katmanları, Kırılma indisi ve etkin dünya modeli, Frekansa göre yayılma, Örüntü kayıpları
14. HaftaAtmosferik kayıplar, Yer yansıması, çokluyol, kırınım, girişim, İletişim ve radar için system tasarım örnekleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler210
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar240
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler2510
Ara sınavlara hazırlanma süresi21530
Genel sınava hazırlanma süresi13636
Toplam İş Yükü3363174

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.    X
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler