EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 445 Mikrodalga Teknikleri I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE445 - MİKRODALGA TEKNİKLERİ I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MİKRODALGA TEKNİKLERİ I ELE445 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE345 Elektromanyetik II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE447 MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders mikrodalga devre teorisi temelleri ile ilgilidir. Dersi tamamlayan öğrencilerin, yüksek frekansta iletim hatları, dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzlarında gerilim ve akım dalgası iletimi teorisini öğrenmesi, iletim hatları ve dalga kılavuzlarında alan yöntemi ve eşdeğer iletim hat analizlerini yapabilmesi, empedans uyumlandırma tekniklerini öğrenmesi, mikrodalga ölçüm tekniklerini kullanabilmesi dersin amaçlarıdır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. İletim hatları ve dalga kılavuzlarında alan analizi, gerilim ve akım dalgası iletim formülasyonu yapabilmek.
  2. İletim hatları ve dalga kılavuzlarında eşdeğer model kullanabilmek.
  3. Empedans uyumlandırma tekniklerini öğrenmek.
  4. Saçılma ve empedans matrislerini öğrenmek.
  5. Mikrodalga parametreleri ölçümü yapabilmek ve benzetim programı kullanabilmek.
Dersin içeriğiDüzlem dalga. Dalga denklemi. İletim hatları, faz ve zayıflama sabitleri. Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. Mod kavramı. Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri. Eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri. Mikrodalga ölçüm yöntemleri. 
Kaynaklar1) Ders notları.
2) D. M. Pozar, Microwave Engineering, Addison Wesley.
3) R. E. Collin, Foundations For Microwave Engineering , McGraw-Hill.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta Düzlem dalgaler, dalga denklemi ve sınır koşulları
2. Hafta Dalga kılavuzlarınnda Maxwell denklemleri
3. HaftaTEM, TE ve TM Modları
4. Hafta İletim hatlarının alan analizi
5. Hafta İletim hatlarının dağıtılmış devre analizi
6. Hafta Yüklü iletim hatları ve güç akışı
7. HaftaAra Sınav I
8. HaftaEmpedans uyumlandırma teknikleri
9. Hafta Smith Grafiği ve kullanımı
10. Hafta Dalga kılavuzları
11. Hafta Mikrodalga ölçüm temelleri
12. Hafta Ara Sınav II
13. Hafta Empedans ve saçılma matrisleri
14. Hafta Geniş bantlı empedans uyumlandırma
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar230
Genel sınav140
Toplam70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı260
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22550
Genel sınava hazırlanma süresi13535
Toplam İş Yükü3167183

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.   X 
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler