EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 448 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-25
Ders sorumlusu:Dr. Birsen Saka
Asistan(lar):İbrahim Bozyel
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 19/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE448 - MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI II ELE448 8. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Deney
Diğer: ELE446 MİKRODALGA TEKNİKLERİ II dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu dersin amacı mikrodalga pasif elemanları ve filtrelerin çalışmasını tayini için ölçümlerin anlaşılmasını geliştirmektir.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. Gerilim yansıma katsayısı ve araya girme kaybı ölçümü yapmak,
  2. D.Ç.2. Yönlendirme Bağlaçlarında etkileşim, izolasyon, ve yönlendirmenin ölçümünün öğrenilmesi
  3. D.Ç.3. Flitrelerde geçiren ve durduran band tanımlanması
  4. D.Ç.4. Mikroşerit yapılarda Wilkinson güç bölücü ve hibrid halka bağlaç yardımı ile güç bölüşümünün anlaşılması
  5. D.Ç.5. Mikrodalga devre benzetim programı kullanımı öğrenimi.
Dersin içeriği- Gerilim Konrollü Osilatör kaynağı ve Kristal Detektör tanımak, Döndürgeç çalışmasının anlaşılması,
- Yönlendirme bağlacı çalışmasını anlamak,
- Yansıma katsayısı, DDO ve araya girme kaybı ölçümleri ve Alçak Gerçirgen Filtrede araya girme karekteristikleri,
- Mikrodalga devre tasarımı için çeşitli simulasyon programları kullanımını öğrenmek.
 
KaynaklarDers notları ve laboratuvar föyleri
Foundations For Microwave Engineering, R.E. Collin, McGraw-Hill Pub.
Microwave Engineering, David M. Pozar, Addison Wesley Pub.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaMikrodalga Laboratuvar Kullanımı için Temel Bilgiler
2. HaftaBir Mikrodalga VCO kaynağın detektör ve 3 portlu sirkülatör kullanarak gücünün ölçülmesi
3. HaftaBir Yönlü Bağlacın Bağlaşım Katsayısının Ölçümü
4. HaftaSeri ve Paralel T-eklemlerinin, 3dB Wilkinson Güç Bölücünün ve Halka Karma Bağlacın Frekans Tepkisinin Ölçülmesi
5. HaftaAra Sınav I
6. HaftaAlçak Geçiren Filtrenin Araya Giriş Kaybının Ölçümü
7. HaftaHalka Rezönatör Kullanarak Dielektrik Sabitinin Ölçümü
8. HaftaNetwork Analizör ile Geri Dönüş Kaybı, yansıma katsayısı ve VWSR ölçümü
9. HaftaAra Sınav II
10. HaftaBenzetim Programı Tanıtımı ve Kullanımı
11. HaftaMikrodalga Devre Tasarım Projesi, Bölüm 1, Devre Parametrelerinin Analitik Hesaplanması
12. HaftaMikrodalga Devre Tasarım Projesi, Bölüm 2, Benzetim Programları ile Tasarım
13. HaftaMikrodalga Devre Tasarım Projesi, Bölüm 3, Devrenin Üretimi ve Ölçümü
14. HaftaÖğrenci projelerinin sunumu
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama220
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum110
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar220
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı550
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 10 2 20
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)10110
Sunum / Seminer Hazırlama133
Proje000
Ödevler10110
Ara sınavlara hazırlanma süresi224
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü341957

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.  X  
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.  X  
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler