EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 452 Tıbbi Görüntüleme Temelleri
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE452 - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEMELLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEMELLERİ ELE452 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE220 Devre Kuramı II
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: internet destekli eğitim  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıGörüntü ve görüntüleme kavramları ile ilgili temel bilgiler Tıbbi görüntüleme sistemlerinin görüntüleme kalitesi ve kontrast Anatomik görüntüleme yapan sistemler, Fonksiyonel görüntüleme yapan sistemler Görüntülerin saklanması ve arşivleme konularının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Tıbbi görüntüleme sistemlerinin görüntüleme kalitesinin ölçümünü ve modülasyon transfer karakteristiği çıkarır
  2. İyonize (X-ışınlı ve gamma ışınlı) sistemlerin kaynak ve ışın soğurma prensipleri ile ilgili hesaplamaları yapar
  3. İyonize olmayan görüntüleme sistemlerinin (ultrason ve MRI) genel çalışma prensiplerini açıklar
  4. verilen kontrast ve görüntü parametrelerine uygun sinyal veya diğer fiziksel parametrelerin ne olacağını hesaplar
  5. Derste öğrendiği teknikleri verilen bir ürün, sistem, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanabilir.
Dersin içeriğiGörüntü ve görüntüleme sistemlerindeki temel parametreler
Sayısal performans ölçütleri,
uzaysal çözünürlük, gürültü ve kontrast.
Modern tıbbi görüntüleme sistemlerinin temel prensip ve uygulamaları.
X-ışınlı radyoloji,
ultrason,
nükleer tıp ve sintigrafi
manyetik resonans görüntüleme,
tıbbi görüntüleme sistemlerinde donanım, veri toplama ve görüntü oluşturma
 
KaynaklarU. Baysal, ELE 452 Tıbbi Görüntüleme ders notları,
J.G. Webster, editör, Medical Instrumentation: Application and Design, Wiley, 2009.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGörüntü ve görüntüleme sistemlerindeki temel parametreler, uzaysal çözünürlük, gürültü ve kontrast.
2. HaftaModern tıbbi görüntüleme sistemlerindeki alt birimlerin temelleri
3. HaftaSayısal performans ölçütleri, modülasyon transfer fonksiyonu
4. HaftaX-ışın fiziği, fotoğraf ve film teknolojileri,
5. HaftaX ışınlı tıbi görüntüleme sistemleri, sayısal görüntüleme, dedektörler
6. HaftaSesüstü dalgalar, dokularda iletim, ultrasonografi,
7. HaftaNükleer fizik temelleri, pozitron ve diğer parçacıklar, nükleer tıp ve sintigrafi
8. HaftaÇeşitli örnek problem ve uygulamalar
9. HaftaAra sınav
10. HaftaTomografik görüntüleme, X-ışınlı tomografi
11. HaftaNükleer spin, manyetik resonans görüntüleme,
12. HaftaSPECT ve diğer tıbbi görüntüleme sistemleri
13. Haftatıbbi görüntüleme sistemlerinde donanım, veri toplama ve görüntü oluşturma
14. HaftaTelafi haftası (telafi sınavı veya dönem içi tatil nedeniyle yapılamayan dersin telafisi)
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum120
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı240
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı160
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama12323
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi12020
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3176180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X   
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.   X 
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.    X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü