EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 454 Güç Elektroniği
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE454 - GÜÇ ELEKTRONİĞİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
GÜÇ ELEKTRONİĞİ ELE454 8. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE230 Elektronik I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE456 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu ders, lisans öğrencilerini modern güç yarı iletkenlerinin ve ilgili güç çevirgeçlerinin çalısma prensipleri ve belli başlı uygulama alanları konusunda bilgilendirmek ve, çesitli endüstriyel uygulamalar için sistem seçimi ve tasarımı becerisi edindirmek amacıyla tasarlanmıştır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: D.Ç.1. Güç yarıiletkenlerinin karakteristiklerini ve kullanım alanlarını bilir,
  2. D.Ç.2. Güç çevirgeçlerinin çalışma prensiplerini bilir,
  3. D.Ç.3. Çeşitli endüstriyel uygulamalar için sistem seçimi becerisi edinir,
  4. D.Ç.4. Derste öğrendiği teknikleri endüstriyel uygulamalarda kullanıp, güç elektroniği sistem tasarımları yapabilir,
  5. D.Ç.5. Gelişmiş güncel güç elektroniği sistemlerini takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriğiGenel tanımlar, elektronik güç dönüşümünün amaçları, uygulama alanları, güç çevirgeçlerinin sınıflandırılması
Güç Yarıiletkenleri
Kayıp hesapları ve yarıiletkenlerin soğutulması
Doğrultucu devreleri
Dört çeyrekte çevirgeç çalışması
AA gerilim denetleçleri
Kıyıcı devreleri
Evirgeçler
Güç çevirgeçleri koruma sistemleri 
KaynaklarPower Electronics, Lander, 3rd. Ed., Mc Graw Hill
Power Electronics: Converters, Applications and Design, Mohan, Undeland and
Robbins, 2nd Ed., John Wiley and Sons
Power Electronics ? Principles and Applications, Vithayathil, Mc Graw-Hill
Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Rashid, Prentice Hall
Power Electronics and AC Drives, Bose, Prentice Hall.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş / Genel tanımlar, elektronik güç dönüşümünün amaçları, uygulama alanları
2. HaftaGüç Yarı İletkenleri (Güç diyotları ? Tiristörler)
3. HaftaGüç Yarı İletkenleri (Güç Tranzistörleri)
4. HaftaGüç Yarı İletkenleri Sürücü Devreleri ve Uygulama Alanları
5. HaftaKayıp Hesapları ve Yarı İletkenlerin Soğutulması
6. HaftaDoğrultucu Devreleri (Tek Fazlı Doğrultucular)
7. HaftaDoğrultucu Devreleri (Üç Fazlı Doğrultucular)
8. HaftaDoğrultucu Harmonikleri ve Geçiş Açıları
9. HaftaÖrnek problemler
10. HaftaDört Çeyrekte Çevirgeç Çalışması, AA Gerilim Denetleçleri
11. HaftaAra sınav
12. HaftaKıyıcı Devreleri
13. HaftaEvirgeç Devreleri
14. HaftaGüç Çevirgeçleri Koruma Sistemleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler510
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler5525
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3562173

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.   X 
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.    X
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü