EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 477 Elektrik Makinaları II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE477 - ELEKTRİK MAKİNALARI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK MAKİNALARI II ELE477 7. Yarıyıl 3 0 3 6
Önkoşul(lar)-var iseELE361 Elektrik Makinaları I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE479 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıBu derste, öğrencilerin endüstride yaygın olarak kullanılan üç fazlı ve tek fazlı AA elektrik makinelerinin çalışma prensipleri ile bunların kararlı durum eşdeğer devre modellerine ve evreoku şemalarına dayalı olarak performans analizleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: D.Ç.1. Üç fazlı dağıtılmış sarım prensiplerini ve AA makinelerde manyetik alan tiplerine vakıf olur,
  2. D.Ç.2. Üç fazlı endüksiyon ve senkron makineler hakkında temel kavramları öğrenir,
  3. D.Ç.3. Derste öğrendiği teknikleri kararlı durum eşdeğer devre modellleri ve evreoku şemalarına dayalı olarak üç fazlı AA makinelerin performansını analiz etmek için uygulayabilir,
  4. D.Ç.4. Üç fazlı AA makinelerde uygulanan hız kontrol yöntemlerinin farkında olur,
  5. D.Ç.5. Tek fazlı AA motorların çalışma prensiplerini öğrenir.
Dersin içeriğiGiriş, Birim (Per-Unit) Büyüklükler,
Üç Fazlı Transformatörler (Bağlantı biçimleri, devre analizleri, üç faz devrelerde güç akışı, güç faktörü düzeltme),
Üç Fazlı Dağıtılmış Sargıların Sarım Prensipleri, Döner Manyetik Alanlar, Sarım Katsayıları, Endüklenen Gerilim,
Üç Fazlı Endüksiyon Makineleri (Eşdeğer devre modeli, motor-jeneratör-frenleme kiplerinde çalışma, kilitli rotor ve yüksük çalışma testleri, moment-hız karakteristikleri, anma değerler ve verimlilik, yolverme yöntemleri, hız kontrolu)
Senkron Makineler (jeneratör ve motor kipinde çalışma, silindirik ve çıkık kutuplu rotor tipleri, eşdeğer devre modeli ve evreoku şemalaarı, açık ve kısa devre testleri, uyartım sistemleri ve gerilim düzenlemesi, uygulamalar).
Tek fazlı endüksiyon motorları (eşdeğer devre, kararlı durumda çalışma, yolalma.
Ayrık fazlı, kapasitör tipi ve gölge kutuplu motorlar)
 
KaynaklarElectric Machinery Fundamentals, Chapman, 3rd Ed., McGraw-Hill
Electric Machinery, Fitzgerald, Kingsley, Umans, 5th Ed., McGraw-Hill
Electric Machines, Slemon, Straughen, Addison Wesley
Principles of Electrical Machinery and Power Electronics, Sen, John Wiley
Electromechanics and Electric Machines, Nasar, Unnewehr, 2nd Ed., John Wiley

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş
2. HaftaÜç Fazlı dağıtılmış sargıların sarım prensipleri, döner manyetik alanlar, sarım katsayıları, endüklenen gerilimler
3. HaftaÜç fazlı endüksiyon makineleri ? çalışma prensipleri, kararlı durum eşdeğer devre modeli
4. HaftaÜç fazlı endüksiyon motorlarının moment ? hız karakteristikleri
5. HaftaÜç fazlı endüksiyon makineleri ? kilitli rotor ve açık devre testleri
6. HaftaEndüksiyon makinelerinin motor, jeneratör ve frenleme kiplerinde çalışması
7. HaftaAnma değerleri ve verimlilik, endüksyion makinelerine yoverme yöntemleri
8. HaftaAra sınav
9. HaftaEndüksiyon motorlarında hız kontrol yöntemleri - örnekler
10. HaftaSenkron makine ? çalışma prensipleri, silindirik ve çıkık kutuplu rotor tipleri
11. HaftaSenkron makinelerin eşdeğer devre modeli ve evreoku şemaları
12. HaftaSenkron makine ? Açık ve kısa devre testleri , uyartım sistemleri ve gerilim düzenlemesi
13. HaftaTek fazlı endüksiyon motorları- Eşdeğer devre, kararlı durumda çalışma, yolalma
14. HaftaAyrık fazlı motorlar, kapasitör tipi ve gölge kutuplu motorlar
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler510
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler5420
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3560154

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.    X
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü