EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 604 Optimizasyon
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Cenk Toker
YerGünZaman
OnlinePerşembe09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE604 - OPTİMİZASYON

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
OPTİMİZASYON ELE604 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var iseYok.
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDerste öğrencilerin karşılaşabilecekleri optimizasyon problemlerini çözebilmeleri için, temelde dışbükey programlama kapsamında kalmak üzere, a) problemi tanıma ve sınıflandırma, b) dışbükey küme ve işlevleri tanıma ve inceleme ile ilgili araçlar, c) dışbükey programlama problemlerin çözümünde kullanılan temel algoritmalar, d) kısıtlı problemler için çifteşlik kavramı ve uygulama tekniklerinin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Optimizasyon problemlerini tanır ve sınıflandırır
  2. Karşılaştığı bir problemi optimizasyon problemi olarak modeller,
  3. Kurduğu problemi hangi algoritmayla çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir
  4. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır
  5. Gelişmiş güncel optimizasyon algoritmalarını takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriğiDoğrusal cebir konularının kısa tekrarı,
Dışbükeylik, dışbükey küme ve işlevler,
Kısıtsız problemlerde Gradyan İniş, En Dik İniş, Newton Algoritmaları ve bunların varyasyonları,
Kısıtlı problemler ve Karush-Kuhn-Tucker Koşulları,
Yukarıdaki kısıtsız problem algoritmalarının kısıtlı problemlere uyarlanması,
İç Nokta Algoritmaları (Penaltı ve Bariyer Yöntemleri)
 
Kaynaklar1. Luenberger, Linear and Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.
2. Boyd ve Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge, 2004.
3. Baldick, Applied Optimization, Cambridge, 2006.
4. Freund, Lecture Notes, MIT.
5. Bertsekas, Lecture Notes, MIT.
6. Bertsekas, Nonlinear Programming, Athena Scientific, 1999.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDoğrusal cebir konularının kısa tekrarı
2. HaftaDoğrusal cebir konularının kısa tekrarı
3. HaftaKısıtsız problemler için eniyilik koşulları Dışbükey Kümeler
4. HaftaDışbükey ve içbükey işlevler Dışbükeylik koşulları Dışbükeyliği bozmayan işlemler
5. HaftaKaresel işlemler, biçimler ve optimizasyon Eniyilik koşulları Kısıtsız enküçültme
6. Haftaİniş yöntemleri Yakınsama
7. HaftaAlgoritmalar: Gradyan İniş Algoritması,
8. HaftaAlgoritmalar: En Dik İniş Algoritması,
9. HaftaAlgoritmalar: Newton Algoritması
10. HaftaAra sınav
11. HaftaKısıtlı optimizasyon Çifteşlik
12. HaftaEniyilik koşulları, KKT koşulları Algoritmalar: Olurlu Yön Yöntemi, Aktif Küme Yöntemi
13. HaftaAlgoritmalar: Gradyan İzdüşümü Yöntemi, Eşitlik Kısıtları ile Newton Algoritması
14. HaftaAlgoritmalar: Penaltı ve Bariyer Yöntemleri
15. HaftaÇalışma haftası
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler1330
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar130
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1460
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler13565
Ara sınavlara hazırlanma süresi12929
Genel sınava hazırlanma süresi13434
Toplam İş Yükü4376240

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.   X 
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.   X 
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır  X  
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.X    
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.  X  
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir. X   
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.  X  
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler