EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 607 Elektromanyetik Uyumluluk
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Birsen Saka
YerGünZaman
OnlinePazartesi09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 19/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE607 - ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK ELE607 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Alan Gezisi
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDersin amacı, Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) kavramlarını vermek ve elektromanyetik uyumlu sistem ve devrelerin tasarımı için gerekli yöntem ve stratejileri öğretmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Elektromanyetik uyumluluk kavramlarını anlar.
  2. Statik yük üretimini ve korunma yöntemleri öğrenir.
  3. Düşük ve yüksek frekanlardaki bağlaşım mekanizmalarını ayırt edebilir.
  4. Elektromanyetik ekran ve filitre tasarlar.
  5. EMU düzenlemelerini, testlerini ve ölçmelerini öğrenir.
Dersin içeriğiElektromanyetik Uyumluluğa (EMU) giriş, Elektromanyetik (EM) alan kuramını hatırlatılması, Elektromanyetik girişim (EMI) kaynakları, Elektrostatik boşalma, Ekranlama kuramı ve uygulamaları, Topraklama, Kablolama, EMI Filtreleri, EMU düzenlemeleri ve testleri, Frekans planlaması. 
Kaynaklar1) Ott H.W., Noise reduction techniques in electronic systems, John Wiley & Sons, 1988.
2) Kodali V. Prasad, Engineering Electromagnetic Compatibility: Principles, Measurements, Technologies, and Computer Models, John Wiley & Sons, 2001.
3) Paul C., Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, 1992.
4) www.egr.msu.edu/em/research/goali/notes
5) Saka B., ELE 707: EMU ders notları.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaEMU kavramları ve tanımlar.
2. HaftaEM alan kuramı kavramları, EMU birimleri, ışıma ve frekans spektrumu.
3. HaftaDoğal ve insan yapımı elektromanyetik girişim kaynakları.
4. HaftaElektrostatik boşalma (ESD), statik yük birikimi, ESD önlemleri.
5. HaftaDüzlem dalga ekranlama teorisi ve ekranlama etkinliği.
6. HaftaYüksek ve düşük empedans alanları, pratik ekranlama problemleri ve testleri.
7. HaftaTopraklama
8. HaftaKapasitif bağlaşım, endüktif bağlaşım, kablo ekranlaması.
9. HaftaAra sınav
10. HaftaEMI Filtreleri, pasif elemanlar, filtre kuramı ve karakteristikleri, ABCD parametreleri.
11. HaftaToplu elemanlı EMI filtreleri, dağıtık elemanlı EMI filtreleri.
12. HaftaEMU düzenlemeleri ve standartları.
13. HaftaEMU test ortamları ve ölçmeler.
14. HaftaFrekans planlaması
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı140
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı160
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması133
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14798
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi14545
Genel sınava hazırlanma süresi15050
Toplam İş Yükü31108238

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.   X 
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.    X
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır X   
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.X    
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.  X  
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir. X   
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar. X   
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır. X   
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler