EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 681 Seyir, Güdüm ve Denetim
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE681 - SEYİR, GÜDÜM ve DENETİM

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
SEYİR, GÜDÜM ve DENETİM ELE681 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Diğer: ödevler, dönem projeleri  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu ders güdümlü füze mühendisliğinde ön plana çıkan güdüm, kontrol ve seyir problemlerine yönelik dengeli bir giriş dersi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak, taktik ve balistik güdümlü füzelerin güdüm algoritmaları, otopilotları ve seyir sistemleri işlenecektir.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci, D.Ç.1. Seyir, güdüm ve kontrol problemlerinin matematiksel modellemesini yapar.
  2. D.Ç.2. Bir güdüm sisteminin alt-bileşenlerini inceler ve alt-bileşenler arası etkileşimi ortaya koyar.
  3. D.Ç.3. Füzelerin güdüm ve kontrol sistemlerinin teknik mimarisini ön-tasarım seviyesinde geliştirir.
  4. D.Ç.4. Verilen bir güdüm-kontrol sisteminin simulasyonu ve analizi için gerekli yazılım araçlarını geliştirir.
  5. D.Ç.5. Güdüm-kontrol sistemlerinin analizi için simulasyon araçlarından etkin olarak yararlanır.
Dersin içeriğiGüdümlü Füze Sistemlerine Giriş
Taktik Füze Güdümü
Balistik Füze Güdümü
Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri
Ataletsel ve Radyo Seyir Sistemleri
 
KaynaklarTactical and Strategic Missile Guidance, P. Zarchan, AIAA Press, 1994.
Missile Guidance and Control Systems, G.M.Siouris, Springer-Verlag, 2004.
Modern Navigation, Guidance and Control Processing, C.-F. Lin, Prentice Hall, 1991
Guided Weapons, R.G.Lee, Brasseys, 1998.
Modern Missile Guidance, R.Yansuhevsky, CRC Press, 2007.
Fundamentals of Astrodynamics, Bate, Mueller, White, Dover Publications, 1971.
Automatic Flight Control Systems, McLean, Prentice Hall, 1990.
Aircraft Control and Simulation, Stevens, Lewis, Wiley Interscience, 1992.
Automatic Control of Aircraft and Missiles, Blacklock, John Wiley, 1993.
Aerospace Avionics Systems: A Modern Synthesis, Siouris, Academic Press, 1993.
Global Positioning System: Theory and Applications, Parkinson, Spilker, AIAA, 1996.
M.S.Grewal, L.R.Weill, Global Positioning System, Inertial Navigation and Integration, 2nd Ed., Wiley-Intersience, 2007
http://www.globalsecurity.org
http://www.fas.org
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGüdümlü Füze Sistemlerine Giriş
2. HaftaTaktik Güdüm Yöntemleri
3. HaftaTaktik Güdümün Doğrusal Analizi
4. HaftaTaktik Güdümün Katımlı Analizi
5. HaftaTaktik Güdümün İstatistiksel Analizi
6. HaftaBalistik Füze Uçuşunun Modellenmesi
7. HaftaBalistik Füze Güdümü
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaOtomatik Uçuş Kontrol Sistemleri
10. HaftaOto-Pilot Sistemlerinin Temel Seviye Tasarımı
11. HaftaAtaletsel Seyir Sistemleri
12. HaftaRadyo Seyir Sistemleri ve GPS
13. HaftaEntegre Seyir Sistemleri
14. HaftaGüdümlü Füze Sistem Teknolojisinin Gözden Geçirilmesi
15. HaftaGenel Sınava hazırlık
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler630
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı750
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14114
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje624144
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi166
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü3646218

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.   X 
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır  X  
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.  X  
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir. X   
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.   X 
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.  X  
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.  X  
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü