EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 687 Elektronik Harp
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube:
Ders sorumlusu:Dr. Yakup Özkazanç
YerGünZaman
SSPerşembe09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE687 - ELEKTRONİK HARP

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRONİK HARP ELE687 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 8
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıBu ders elektronik harp alanına teknik bir giriş dersi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik koruma yaklaşımları ve sistemleri matematiksel modelleme bakış açısından incelenecektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Elektronik harp sistemleri alanında ortaya çıkan sistem seviyesi problemlerin matemetiksel modellemesini yapabilir.
  2. Elektronik harp sistemlerinde bulunan alt-bileşenlerin fonksiyonlarını ve etkileşimlerini analiz edebilir.
  3. Elektronik harp sistemlerinin teknik mimarisini ön sistem tasarımı seviyesinde tasarlayabilir.
  4. Verilen bir elektronik harp senaryosunun temel seviye simulasyonu ve analizi için gerekli yazılım araçlarını geliştirebilir.
  5. Elektronik harp sistemlerinin analizi için simulasyon araçlarından etkin olarak yararlanır.
Dersin içeriğiElektronik Harbe Giriş.
Elektronik Harp Tehdit Teknolojileri.
Radar Tehditlerinin Temelleri.
EO/IR Tehditlerinin Temelleri.
Elektronik Destek Sistemleri.
Elektronik Taarruz Teknikleri ve Sistemleri.
Elektronik Koruma Yaklaşımları.
 
Kaynaklar 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaElektronik Harbe Giriş
2. HaftaEH Tehdit Teknolojileri
3. HaftaRadar Sistemlerinin Temelleri
4. HaftaArama Radarları
5. HaftaTakip Radarları
6. HaftaRadar Güdümlü Füzeler
7. HaftaEO/IR Sistemlerinin Temelleri
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaESM Sistemleri
10. HaftaESM Sistemleri
11. HaftaArama Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
12. HaftaTakip Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
13. HaftaECCM Teknikleri
14. HaftaECCM Teknikleri
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler630
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı750
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14114
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje624144
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi166
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü3646218

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.    X
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.   X 
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır X   
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir. X   
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir. X   
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.X    
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar. X   
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.X    
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü