EĞİTİM
Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler
Önkoşul Şeması
Ders Önkoşul ders(ler)i
ELE203 - Devre Kuramı I ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
ELE220 - Devre Kuramı II ELE203 - Devre Kuramı I
ELE230 - Elektronik I ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
ELE244 - Elektromanyetik I MAT124 - Matematik II
ELE301 - Sinyaller ve Sistemler MAT236 - Mühendislik Matematiği II
ELE302 - Olasılık Kuramı MAT123 - Matematik I
ELE315 - Elektronik II ELE230 - Elektronik I
ELE324 - İletişim Kuramı I ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri
ELE345 - Elektromanyetik II ELE244 - Elektromanyetik I
ELE354 - Denetim Sistemleri ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE361 - Elektrik Makinaları I ELE203 - Devre Kuramı I
ELE389 - Staj I ELE220 - Devre Kuramı II
ELE230 - Elektronik I
ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri
ELE390 - Staj II ELE220 - Devre Kuramı II
ELE230 - Elektronik I
ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri
ELE401 - Mezuniyet Projesi I ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE315 - Elektronik II
ELE345 - Elektromanyetik II
ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE402 - Mezuniyet Projesi II ELE401 - Mezuniyet Projesi I
ELE403 - Denetim Sistemi Tasarımı ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE408 - Endüstriyel Denetim ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE410 - İletişim Sistemleri Tasarımı ELE425 - İletişim Kuramı II
ELE411 - Veri Yapıları ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II
ELE412 - Veri İletişimi ELE324 - İletişim Kuramı I
ELE417 - Gömülü Sistem Tasarımı ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II
ELE419 - Tümleşik Devre Tasarımı ELE315 - Elektronik II
ELE425 - İletişim Kuramı II ELE302 - Olasılık Kuramı
ELE324 - İletişim Kuramı I
ELE430 - Bilgisayarla Denetim ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE432 - İleri Sayısal Tasarım ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE444 - Antenler ve Yayılma ELE345 - Elektromanyetik II
ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I ELE345 - Elektromanyetik II
ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I
ELE450 - Kablosuz İletişimin Temelleri ELE425 - İletişim Kuramı II
ELE451 - Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri ELE203 - Devre Kuramı I
ELE452 - Tıbbi Görüntüleme Temelleri ELE220 - Devre Kuramı II
ELE454 - Güç Elektroniği ELE230 - Elektronik I
ELE464 - İşletim Sistemleri ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE475 - Yüksek Gerilim Teknikleri ELE220 - Devre Kuramı II
ELE477 - Elektrik Makinaları II ELE361 - Elektrik Makinaları I
ELE481 - Elektrik Enerji Sistemleri ELE244 - Elektromanyetik I
ELE491 - Özel Konular I ELE220 - Devre Kuramı II
ELE492 - Özel Konular II ELE220 - Devre Kuramı II
MAT124 - Matematik II MAT123 - Matematik I
MAT235 - Mühendislik Matematiği I MAT124 - Matematik II
MAT236 - Mühendislik Matematiği II MAT235 - Mühendislik Matematiği I
Ders Eşzamanlı alınan ders(ler)
ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş ELE112 - Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı
ELE112 - Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II ELE122 - Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı
ELE122 - Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II
ELE203 - Devre Kuramı I ELE205 - Devre Kuramı Laboratuvarı
ELE205 - Devre Kuramı Laboratuvarı ELE203 - Devre Kuramı I
ELE214 - Elektronik Laboratuvarı I ELE230 - Elektronik I
ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri ELE227 - Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı
ELE227 - Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri
ELE230 - Elektronik I ELE214 - Elektronik Laboratuvarı I
ELE313 - Elektronik Laboratuvarı II ELE315 - Elektronik II
ELE315 - Elektronik II ELE313 - Elektronik Laboratuvarı II
ELE324 - İletişim Kuramı I ELE326 - İletişim Kuramı Laboratuvarı I
ELE326 - İletişim Kuramı Laboratuvarı I ELE324 - İletişim Kuramı I
ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması ELE338 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı
ELE338 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE354 - Denetim Sistemleri ELE356 - Denetim Sistemleri Laboratuvarı
ELE356 - Denetim Sistemleri Laboratuvarı ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE361 - Elektrik Makinaları I ELE365 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı I
ELE365 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı I ELE361 - Elektrik Makinaları I
ELE403 - Denetim Sistemi Tasarımı ELE405 - Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı
ELE405 - Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı ELE403 - Denetim Sistemi Tasarımı
ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme ELE409 - Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
ELE409 - Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme
ELE425 - İletişim Kuramı II ELE427 - İletişim Kuramı Laboratuvarı II
ELE427 - İletişim Kuramı Laboratuvarı II ELE425 - İletişim Kuramı II
ELE430 - Bilgisayarla Denetim ELE434 - Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı
ELE434 - Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı ELE430 - Bilgisayarla Denetim
ELE440 - Antenler ve Yayılma Laboratuvarı ELE444 - Antenler ve Yayılma
ELE444 - Antenler ve Yayılma ELE440 - Antenler ve Yayılma Laboratuvarı
ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I ELE447 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I
ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II ELE448 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II
ELE447 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I
ELE448 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II
ELE454 - Güç Elektroniği ELE456 - Güç Elektroniği Laboratuvarı
ELE456 - Güç Elektroniği Laboratuvarı ELE454 - Güç Elektroniği
ELE477 - Elektrik Makinaları II ELE479 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı II
ELE479 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı II ELE477 - Elektrik Makinaları II
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü