ACADEMICS
Legal Info and Documents for Internship
Following documents are for those students to perform their internship program. The documents are all in Turkish to comply with current laws and legal directives. Please consult your academic advisor if you have any difficulties about the language.

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

  • Staj ile ilgili bazı sık sorulan sorulara ve bunların yanıtlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
  • FORM-1: Staj Zorunluluk Belgesi. Bu form sadece stajın zorunlu olduğunu görmek isteyen firmalar için doldurulacaktır. Diğer durumlarda doldurulmasına gerek yoktur. Bu forma ihtiyaç duyulduğu takdirde öncelikle bölüm staj koordinatörlüğüne onaylatılması gerekmektedir (Kaşe imza).
  • FORM-2: İşyerine Başvuru ve Kabul Formu (Önemlidir, staja evraklarında ilk adım). Bu form Staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının yapılabilmesi için gereklidir. FORM-2'nin üst kısmı öğrenciler tarafından doldurulacak ve sonra (firmaya götürülmeden önce) bölüm staj koordinatörlüğüne onaylatılacaktır. Daha sonra bu belge staj yapılacak firmaya götürülecek ve firma tarafından formun alt kısmının doldurularak kaşe imza yapılması sağlanacaktır. Firmadan geri alınan bu form, FORM-3 veya FORM-4 (hangisi size uygunsa) ile birlikte stajın başlama tarihinden en az 20 gün önce bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Aksi takdirde sigorta işlemleri için geç kalınacak ve staj için sigorta yapılamayacaktır. Dikkat: Öncelikle bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmayan bu form kabul edilmeyecektir.

    Bazı firmalar stajyerlere, kendilerine ait olan antetli kâğıda FORM-2'deki bilgileri içeren kaşeli imzalı staj kabul mektubu vermektedirler. Bu kabul mektubu FORM-2 yerine kullanılabilir. Böyle olunca FORM-2 doldurulmaya gerek duyulmadan FORM-3 veya FORM-4 ile birlikte verilen bu kabul mektubu yine staja başlama tarihinden en az 20 gün önce bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edilerek sigorta işlemlerinin başlatılması sağlanabilecektir.
  • FORM-3: Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname. Belge, sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurularak FORM-2 ile birlikte staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
  • FORM-4: Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname. Belge, sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulacak FORM-2 ile birlikte staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
  • FORM-5: Staj Değerlendirme Formu. Bu formun öğrenciye ait (formun üst kısmı) doldurulacak ve bir fotoğraf yapıştırılacaktır. Öncelikle bölüm staj koordinatörlüğüne ve bölüm başkanlığına onaylatıldıktan sonra stajın başlama tarihinde firmaya teslim edilecektir. Bu form için staj başlayıncaya kadar her hangi bir zaman kısıtlaması yoktur. FORM-5 için gerekli işlemler FORM-2 ile paralel olarak yapılabileceği gibi staja başlayıncaya kadar tek başına da yapılabilir. Aynı şekilde bu form da öncelikle bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmaz ise geçersiz sayılacaktır.
  • FORM-6: Bu form sadece staj için öğrenciye ücret verecek ve aynı zamanda bu ücretin %30'luk kısmını devletten talep edecek olan firmalar için doldurulacaktır. Diğer hallerde bu formun doldurulmasına gerek yoktur. Ayrıca bu formun bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmasına gerek yoktur.
  • FORM-7: ABET kapsamında performans ölçme formu. Bu formun bölüm koordinatörlüğüne imzalatılmasına gerek yoktur, sadece öğrenci bilgileri doldurulduktan sonra FORM-5 ile birlikte firmaya verilecektir. Staj bitiminde firma, FORM-5 ve FORM-7'yi doldurduktan sonra ikisini de aynı zarfa koyarak, kapalı zarf usulü öğrenciye verecek veya posta ile bölüme gönderecektir. FORM-7 çift taraflı bastırılacak (İngilizce ve Türkçe), firma istediği tarafı doldurabilecektir.
General Information | Course & Exam Schedules | Real-time Course & Classroom Status
Undergraduate Curriculum | Open Courses, Sections and Supervisors | Weekly Course Schedule | Examination Schedules | Information for Registration | Prerequisite and Concurrent Courses | Legal Info and Documents for Internship | Academic Advisors for Undergraduate Program | Information for ELE 401-402 Graduation Project | Virtual Exhibitions of Graduation Projects | Program Educational Objectives & Student Outcomes | ECTS Course Catalog | HU Registrar's Office
Graduate Curriculum | Open Courses and Supervisors | Weekly Course Schedule | Final Examinations Schedule | Schedule of Graduate Thesis Defences and Seminars | Information for Registration | ECTS Course Catalog - Master's Degree | ECTS Course Catalog - PhD Degree | HU Graduate School of Science and Engineering