EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
"FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersini, derslerini bu yarıyıl tamamlama durumunda olan (önümüzdeki yarıyılda sadece ELE698 ya da ELE798 Özel Konular Dersini kodlayacak) öğrencilerin alması gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler Biyoloji Anabilim Dalı için açılan şubeye (FBE601-06) kayıt yaptırabilirler. Diğer öğrenciler bu dersi bu dönem almayacaklardır.

Genel Bilgiler

 1. Yüksek lisans öğrencileri 600 kodlu, doktora öğrencileri 700 kodlu dersleri almalıdırlar.
 2. Bu dönem açılan derslerin, haftalık ders programlarına ve ders sorumlularının isimlerine BURADAN ulaşılabilir.
 3. Lisansüstü eğitimle ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgiler için ilgili yönetmeliğe bakınız:

Yeni Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

 1. Kayıtlar bilgisayar ortamında yapılacaktır. Lütfen Fen Bilimleri Enstitüsü'nden şifrenizi alınız.
 2. Yeni başlayacak öğrencilere yardımcı olmak üzere kayıt koordinatörleri belirlenmiştir. Çalışmayı düşündüğünüz alanla ilgili kayıt koordinatörünü görünüz; alacağınız derslere birlikte karar veriniz. Kayıt koordinatörünü görmeden hiçbir işlem yapmayınız.
 3. Kayıt koordinatörü ile birlikte belirlediğiniz derslerin kaydını, Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgisayar ortamında yapınız (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr).
 4. Alacağınız 2 adet çıktıyı, önce kayıt koordinatörünüze, sonra da bölüm başkanına onaylatınız; onaylattığınız bir çıktıyı Fen Bilimleri Enstitüsü'ne diğerini de Bölüm Başkanlığı'na teslim ediniz.
 5. Bu işlemler kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
 6. Yüksek lisans öğrencisi iseniz, dönem sonuna kadar bir tez danışmanı bulmanız, ikinci dönem kayıtlarında alacağınız derslere tez danışmanızla birlikte karar vermeniz ve ikinci dönem sonuna kadar tez önerisinde bulunmanız şiddetle önerilmektedir.
KAYIT KOORDİNATÖRLERİ:
 1. Prof.Dr. Işık Çadırcı: Elektrik Makinaları, Güç Sistemleri
 2. Prof.Dr. Birsen Saka: Elektromanyetik Alanlar
 3. Doç.Dr. Emre Aktaş: Telekominikasyon, Sinyal İşleme
 4. Prof.Dr. Hüseyin Demircioğlu: Kontrol, Devreler ve Sistemler
 5. Doç.Dr. Ali Ziya Alkar: Elektronik, Bilgisayar

Mevcut Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

 1. Kayıtlar bilgisayar ortamında yapılacaktır.
 2. Eğer gerekliyse öncelikle öğrenim harcınızı yatırınız ve dekontunu Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim ediniz.
 3. Yüksek lisans öğrencisi iseniz, tez önerilerinin ikinci yarıyıl içinde enstitüye verilmesi tavsiye edilir. Henüz yapmadıysanız bir tez danışmanı ile görüşerek yüksek lisans tez önerinizi ikinci yarıyıl sonuna kadar bölüm sekreterliğine teslim ediniz.
 4. Almak istediğiniz derslere tez danışmanınız ile birlikte karar veriniz. Eğer danışmanınız yok ise Bölüm Başkanı'nı görünüz.
 5. Daha önce almadıysanız, Yüksek lisans programında ELE 699, Doktora programında ELE 799 Seminer dersini tez danışmanınız ile görüşünüz.
 6. Seçilen derslerin kaydını, Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgisayar ortamında yapınız (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr). Danışmanızı ya da Bölüm Başkanı'nı görmeden ders kayıt işlemlerini gerçeleştirmeyiniz.
 7. Alacağınız 2 adet çıktıyı, önce danışmanıza, sonra da Bölüm Başkanı'na onaylatınız; onaylattığınız bir çıktıyı Fen Bilimleri Enstitüsü'ne diğerini de Bölüm Başkanlığı'na teslim ediniz.
 8. Bu işlemler kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
 9. Doktora programında yeterlik aşamasına gelen öğrencilerin ELE 797 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini kodlaması gerekmektedir.
 10. Tez önerisi vermiş ve önerisi kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmasını ifade eden "ELE 698 (ELE 798) Özel Konular" dersini kodlamaları gerekmektedir.
Öğrenciler eğitimleri boyunca aşağıdaki tablodaki derslerden en az 2 tanesini almak zorundadırlar:
Yüksek Lisans için Ders KoduDoktora için Ders KoduDersin Adı
ELE 601ELE 701Doğrusal Sistem Kuramı
ELE 604ELE 704Optimizasyon
ELE 605ELE 705Elektoromanyetikte Kompleks Analiz
ELE 608ELE 708Elektrik Mühendisliğinde Numerik Yöntemler
ELE 609ELE 709Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler
ELE 670ELE 770İstatistiksel Sinyal İşleme

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Akademik Takvim | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü