Announcements
Exemption exam for BEB 650 - Basic Information and Communication Technologies course
August 27, 2021
[Following announcement is in Turkish language only. Please consult your academic advisor if you have difficulties about the language.]
Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 Öğretim Yılı Güz döneminde Bilişim Enstitüsü tarafından verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Muafiyet Sınavına bu yıl 1. Sınıfa başlayan öğrenciler ve dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler. Giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre "Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir."

Sınav Yeri: http://beb650.bilisim.hacettepe.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınav tarih ve saati: 14 Eylül 2021 Saat 09:00-17:00