Announcements
Announcement for prospective graduate students
June 9, 2022
[Following announcement is in Turkish only.]
Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,

29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 9:30'da bölümümüzde tüm yüksek lisans ve doktora başvuruları için bir ortak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınava hesap makinası getirebilirsiniz. 28 Haziran 2022 Salı günü saat 15:00'den sonra sınavın hangi dersliklerde yapılacağı bölüm web sayfasından ilan edilecektir. Adayların en az 10 dakika öncesinden sınava girecekleri salonda olmaları gerekmektedir. Sınav, tüm lisans ders konularını içeren çoktan seçmeli test formatında olacaktır.

Ayrıca yüksek lisans ve doktora adayları ile 30 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yüz yüze mülakat yapılacaktır. Mülakata çağrılacak adayların ilan edilen gün ve saatte Yeni Bina 3. Kattaki Bölüm Toplantı Salonu önünde hazır olmaları, mülakat tarihi için mazereti olan adayların mülakat gününden önce juri@ee.hacettepe.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Mülakat gün ve saatlerini içeren tablo, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 18:00'den sonra bölüm web sayfasından duyurulacaktır. Mülakata çağrılan adayların 2 adet referans mektubunu kapalı zarf içerisinde yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Başarı dileklerimizle,

Hacettepe Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı