Duyurular
Covid-19 pozitif veya temaslı öğrencilerin mazeret sınavlarına ilişkin duyuru
26 Ocak 2022
Covid-19 Pozitif veya Temaslı olduğu için 2021-22 Güz Yarıyılı Genel veya Bütünleme Sınavları'na katılım sağlayamayan öğrenciler, durumlarını belgelemek koşulu ile, bütünleme notlarının ilan edilmesinden sonra en geç 3 Şubat 2022 saat 13.00'e kadar dilekçe verip başarısız oldukları dersler için Şubat ayı içinde Mazeret Sınavına katılabilirler.
Başvurular dersi veren öğretim elemanına ve aynı zamanda dilekce@ee.hacettepe.edu.tr adresine gönderilecek dilekçe ve rapor eki ile email üzerinden yapılacaktır.

Başvurunun kabulu sonrası ilgili öğretim elemanı sınav ile ilgili duyuruyu direkt olarak öğrenciye bildirecektir.

Covid-19 Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.