EĞİTİM
Ders Detayı

ELE122 - Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
S. Esen Yüksel Ders sorumlusu 21-28
İsmail Uyanık Ders sorumlusu 21-28
Eren Cem Göksülük Asistan 21-28
Furkan Sabri Dipi Asistan 21-28
Mehmet Yücel Sarıtaş Öğrenci asistan
Sude Sayın Öğrenci asistan
Mustafa Furkan Ünlü Öğrenci asistan
Umut Can Akyüz Öğrenci asistan
Abdullah Burak Çakı Öğrenci asistan
Gruplara Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Cuma, 13:30 - 15:00, Sim Lab and Online

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE122 - Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE124
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Soru-Yanıt, Deney, Diğer: "ELE 120 Bilgisayarlar ve Programlama II" dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersin amacı, öğrencilerin "ELE 120 Bilgisayarlar ve Programlama II" dersi ile edindikleri programlama bilgisini uygulamalı olarak desteklemek, öğrencilerin verilen bir problemi analiz edebilmelerini, algoritma haline getirmelerini ve kurallara uygun şekilde program yazabilmelerini ve çalıştırabilmelerini sağlamak, hata ayıklama ve giderme konusunda pratik kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Verilen bir problemin girdi ve çıktılarını analiz edebilir, Problemin çözümü için algoritma geliştirebilir, Yüksek seviye bir programlama dili ile program yazabilir, Yazdığı program üzerinde gerekli düzeltmeleri ve geliştirmeleri yapabilir.
Dersin içeriği : Program analizi. Problem çözümleme. Algoritma geliştirme. Algoritmaların program olarak uygulanması. Programlardan hata ayıklama.
Kaynaklar : Deney Föyleri. ; İlgili eşzamanlı dersin kaynak kitapları.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Kullanılan yazılımların tanıtılması
2 Deney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
3 Deney 1: Basit veri türleri, konsol giriş/çıkış işlemleri
4 Deney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
5 Deney 2: Fonksiyonlar ve dosya operasyonları
6 Deney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
7 Deney 3: Karşılaştırma işlemleri
8 Deney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
9 Deney 4: Döngüler
10 Deney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
11 Deney 5: Çok boyutlu diziler veya listeler
12 Deney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
13 Deney 6: Dinamik veri yapıları
14 Çalışma haftası
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 6 60
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 3 18
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 6 4 24
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 13 19 54
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler