EĞİTİM
Ders Detayı

ELE452 - Tıbbi Görüntüleme Temelleri

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Uğur Baysal Ders sorumlusu 21
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Salı, 13:40 - 16:30, E6

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE452 - Tıbbi Görüntüleme Temelleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE226
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: internet destekli eğitim
Dersin amacı : Görüntü ve görüntüleme kavramları ile ilgili temel bilgiler Tıbbi görüntüleme sistemlerinin görüntüleme kalitesi ve kontrast Anatomik görüntüleme yapan sistemler, Fonksiyonel görüntüleme yapan sistemler Görüntülerin saklanması ve arşivleme konularının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Tıbbi görüntüleme sistemlerinin görüntüleme kalitesinin ölçümünü ve modülasyon transfer karakteristiği çıkarır İyonize (X-ışınlı ve gamma ışınlı) sistemlerin kaynak ve ışın soğurma prensipleri ile ilgili hesaplamaları yapar İyonize olmayan görüntüleme sistemlerinin (ultrason ve MRI) genel çalışma prensiplerini açıklar verilen kontrast ve görüntü parametrelerine uygun sinyal veya diğer fiziksel parametrelerin ne olacağını hesaplar Derste öğrendiği teknikleri verilen bir ürün, sistem, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanabilir.
Dersin içeriği : Görüntü ve görüntüleme sistemlerindeki temel parametreler Sayısal performans ölçütleri, uzaysal çözünürlük, gürültü ve kontrast. Modern tıbbi görüntüleme sistemlerinin temel prensip ve uygulamaları. X-ışınlı radyoloji, ultrason, nükleer tıp ve sintigrafi manyetik resonans görüntüleme, tıbbi görüntüleme sistemlerinde donanım, veri toplama ve görüntü oluşturma
Kaynaklar : U. Baysal, ELE 452 Tıbbi Görüntüleme ders notları,; J.G. Webster, editör, Medical Instrumentation: Application and Design, Wiley, 2009.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Görüntü ve görüntüleme sistemlerindeki temel parametreler, uzaysal çözünürlük, gürültü ve kontrast.
2 Modern tıbbi görüntüleme sistemlerindeki alt birimlerin temelleri
3 Sayısal performans ölçütleri, modülasyon transfer fonksiyonu
4 X-ışın fiziği, fotoğraf ve film teknolojileri,
5 X ışınlı tıbi görüntüleme sistemleri, sayısal görüntüleme, dedektörler
6 Sesüstü dalgalar, dokularda iletim, ultrasonografi,
7 Nükleer fizik temelleri, pozitron ve diğer parçacıklar, nükleer tıp ve sintigrafi
8 Çeşitli örnek problem ve uygulamalar
9 Ara sınav
10 Tomografik görüntüleme, X-ışınlı tomografi
11 Nükleer spin, manyetik resonans görüntüleme,
12 SPECT ve diğer tıbbi görüntüleme sistemleri
13 tıbbi görüntüleme sistemlerinde donanım, veri toplama ve görüntü oluşturma
14 Telafi haftası (telafi sınavı veya dönem içi tatil nedeniyle yapılamayan dersin telafisi)
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 1 23 23
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 31 76 180
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler