EĞİTİM
Ders Detayı

ELE489 - Makine Öğrenmesinin Temelleri

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE489 - Makine Öğrenmesinin Temelleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 2 4 7
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE320
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Programlama
Dersin amacı : Bu ders, makine öğreniminin teorisine ve uygulamalarına bir giriş sağlar. Dersin amacı, makine öğrenmesi konularında kapsamlı bir bilgiye sahip olmaları, gerçek dünya problemlerine uygun modeller geliştirebilmeleri ve bunları yaparken Python programlama dilini kullanabilmeleridir.
Dersin öğrenme çıktıları : Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, makine öğrenimi konusunda hem teorik hem de pratik bilgilere sahip olur ve bilgilerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. Veri işlemede sınıflandırma, regresyon, kümeleme, denetimli ve denetimsiz teknikleri bilir ve performans ölçütlerine bağlı olarak birkaç model arasından seçim yapabilir.
Dersin içeriği : Makine Öğrenimine Giriş, Python Programlama Dilinde Makine Öğrenimi Araçları ve Kitaplıkları, k-En Yakın Komşular, Naïve Bayes Sınıflandırıcı, Maksimum Olabilirlik Tahmini, Karar Ağaçları, Destek Vektör Makineleri, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Otomatik Kodlama ve Kendini Denetim, Üretken Karşıt Ağlar, Sınıflandırma Başarım Metrikleri, Model Seçimi, Boyut Azaltma, Kümeleme, Regresyon, Kolektif Öğrenme
Kaynaklar : Ethem Alpaydin, Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2020 Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006. Edward Raff, Inside Deep Learning, Manning, 2022
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Makine Öğrenimine Giriş
2 Python Programlamaya Giriş: Makine Öğrenimi Araçları ve Kitaplıkları
3 En Yakın Komşu Sınıflandırıcıları, Naïve Bayes, Maksimum Olabilirlik
4 Sınıflandırma Başarım Metrikleri, Model Seçimi
5 Doğrusal Regresyon
6 Boyut İndirgeme
7 Kümeleme
8 Karar Ağaçları
9 Ara Sınav
10 Destek Vektör Makineleri
11 Yapay Sinir Ağları
12 Derin Öğrenme, Otomatik Kodlama, Üretken Karşıt Ağlar
13 Kolektif Öğrenme
14 Proje Sunumları
15 Genel Sınava Hazırlık
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Projeler 1 10
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 1 30 30
Ödevler 4 3 12
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 40 40
Toplam iş yükü 35 106 219
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler