ACADEMICS
Information for Registration
Following procedures are for those students to register to the graduate program of the department. Since the medium of instruction of the graduate program is Turkish, the material are also in Turkish to comply with current directives and documentation. Please consult our department head office secretariat if you have any difficulties about the language.
2022-2023 BAHAR DÖNEMİ
Yeni bilgiler geldikçe bu sayfa güncellenebilir. Lütfen bu sayfadaki bilgileri sık sık kontrol ediniz.
Güncelleme: 21.02.2023 @12:29
Aşağıdaki bilgiler hem kayıt hem de ekle-sil işlemleri için geçerlidir.

Genel Bilgiler

 1. Bu dönem hem yüksek lisans hem de doktora öğrencileri ELE 7XX kodlu dersleri almalıdırlar. Yüksek lisans öğrencileri için ELE 7XX kodlu dersler, önceki dönemlerde açılan aynı adlı ELE 6XX kodlu derslere eşdeğerdir. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi, ELE 698 Özel Konular ve ELE 699 Seminer Dersi yüksek lisans, ELE 798 Özel Konular ve ELE 799 Seminer Dersi ise doktora öğrencileri tarafından kodlanmaya devam edecektir.
 2. Önceki dönemlerde ELE 6XX kodlu derslerden kalan öğrencilerin bu dönem karşılık gelen ELE 7XX kodlu dersleri alabilmeleri için önce danışmanları ile görüşüp bölüme dilekçe vermeleri gerekmektedir.
 3. Bu dönem açılan derslerin, haftalık ders programlarına ve ders sorumlularının isimlerine BURADAN ulaşılabilir.
 4. "FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersi hem yüksek lisans hem de doktora programları için zorunludur ve öğrencilerimiz bu dersi ders dönemleri içinde almalıdırlar. Bu dersin herhangi bir şubesine kayıt yaptırılabilir. Yüksek lisans eğitimi sırasında FBE 601 dersini almış doktora öğrencileri bu dersi almayacaktır.
 5. Lisansüstü öğrenimle ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgiler için ilgili yönetmeliğe bakınız:
 6. Yüksek lisans programının yapısı, mezuniyet koşulları gibi detaylı bilgileri içeren AKTS Ders Kataloğu'na BURADAN ulaşılabilir.
 7. Doktora programının yapısı, mezuniyet koşulları gibi detaylı bilgileri içeren AKTS Ders Kataloğuna BURADAN ulaşılabilir.

Yeni Başlayacak veya Henüz Danışmanı Atanmamış Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

 1. Kayıtlar bilgisayar ortamında yapılacaktır. Lütfen Fen Bilimleri Enstitüsü'nden şifrenizi alınız.
 2. Yeni başlayacak öğrencilerin öncelikle çalışmayı düşündüğü temel alanı belirlemesi ve bu alandaki kayıt koordinatörü ile görüşmesi gerekmektedir. Koordinatörle görüşmeden önce bu dönem açılacak dersleri inceleyiniz, Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri sistemine girip kayıt sistemini tanıyınız, ancak görüşmeden önce herhangi bir derse kayıt olmayınız.
 3. Görüşmenizden sonra kayıt koordinatörünün önerdiği/onayladığı dersleri kayıt sisteminde ekleyiniz.
  Derslerin kaydını, Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgisayar ortamında kendiniz yapınız (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr).
 4. Alacağınız bir adet çıktıyı ad_soyad.pdf şeklinde isim verilmiş PDF formatında bir dosya olarak önce koordinatörünüze gönderip onaylatmalısınız; sonra da Kayıt Onay hesabına (kayitonay@ee.hacettepe.edu.tr Konu olarak: KAYIT ONAYI Ad Soyad) e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. Bu adımla onay işlemi tamamlanacaktır. Bu aşamadan sonra kaydınızın tamamlandığını sistem üzerinden takip etmeniz yeterlidir.
 5. Bu işlemler kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
 6. Yüksek lisans öğrencisi iseniz, ilk döneminizin sonuna kadar bir tez danışmanı bulmanız, ikinci döneminizde alacağınız derslere bu tez danışmanınızla birlikte karar vermeniz ve ikinci döneminizin sonuna kadar tez önerisinde bulunmanız gerekmektedir.
KAYIT KOORDİNATÖRLERİ:
 1. Prof. Dr. Işık Çadırcı: Elektrik Makinaları, Güç Sistemleri
 2. Prof. Dr. Feza Arıkan: Elektromanyetik Alanlar
 3. Prof. Dr. Emre Aktaş: Telekomünikasyon, Sinyal İşleme
 4. Prof. Dr. Hüseyin Demircioğlu: Kontrol, Devreler ve Sistemler
 5. Prof. Dr. Uğur Baysal: Elektronik, Bilgisayar

Danışman Ataması Yapılmış Mevcut Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

 1. Kayıtlar bilgisayar ortamında yapılacaktır.
 2. Eğer gerekliyse öncelikle öğrenim harcınızı yatırınız ve dekontunu Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim ediniz.
 3. Yüksek lisans öğrencisi iseniz, tez önerilerinin ikinci yarıyıl içinde enstitüye verilmesi tavsiye edilir. Henüz yapmadıysanız bir tez danışmanı ile görüşerek yüksek lisans tez önerinizi ikinci yarıyıl sonuna kadar bölüm sekreterliğine teslim ediniz.
 4. Almak istediğiniz derslere tez danışmanınıza e-posta göndererek birlikte karar veriniz.
 5. Daha önce almadıysanız, Yüksek lisans programında ELE 699, Doktora programında ELE 799 Seminer dersini tez danışmanınız ile görüşünüz.
 6. Seçilen derslerin kaydını, Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgisayar ortamında yapınız (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr). Danışmanınız ya da Kayıt Danışmanı ile görüşmeden önce ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyiniz.
 7. Alacağınız bir adet çıktıyı ad_soyad.pdf şeklinde isim verilmiş PDF formatında bir dosya olarak önce koordinatörünüze gönderip onaylatmalısınız; sonra da Kayıt Onay hesabına (kayitonay@ee.hacettepe.edu.tr Konu olarak: KAYIT ONAYI Ad Soyad) e-posta ile göndermeniz gerekmektedir. Bu adımla onay işlemi tamamlanacaktır. Bu aşamadan sonra kaydınızın tamamlandığını sistem üzerinden takip etmeniz yeterlidir.
 8. Bu işlemler kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
 9. Doktora programında yeterlik aşamasına gelen öğrencilerin ELE 797 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini kodlaması gerekmektedir.
 10. Tez önerisi vermiş ve önerisi kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmasını ifade eden "ELE 698 (ELE 798) Özel Konular" dersini kodlamaları gerekmektedir.
Öğrenciler eğitimleri boyunca aşağıdaki tablodaki derslerden en az 2 tanesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar:
Yüksek Lisans için Ders KoduDoktora için Ders KoduDersin Adı
ELE 701ELE 701Doğrusal Sistem Kuramı
ELE 704ELE 704Optimizasyon
ELE 708ELE 708Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler
ELE 709ELE 709Olasılık Kuramı ve Rasgele Süreçler
Not: 2021-2022 Güz Dönemi itibariyle ELE 670 / ELE 770 İstatistiksel Sinyal İşleme dersi zorunlu dersler grubundan çıkarılmıştır. Bu dönemden önce alınan ELE 670 / ELE 770 dersi iki zorunlu ders yükümlülüğü için sayılırken, daha sonraki dönemler için sayılmayacaktır.

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

General Information | Course & Exam Schedules | Real-time Course & Classroom Status
Undergraduate Curriculum | Open Courses, Sections and Supervisors | Weekly Course Schedule | Examination Schedules | Information for Registration | Prerequisite and Concurrent Courses | Legal Info and Documents for Internship | Academic Advisors for Undergraduate Program | Information for ELE 401-402 Graduation Project | Virtual Exhibitions of Graduation Projects | Program Educational Objectives & Student Outcomes | ECTS Course Catalog | HU Registrar's Office
Graduate Curriculum | Open Courses and Supervisors | Weekly Course Schedule | Final Examinations Schedule | Schedule of Graduate Thesis Defences and Seminars | Information for Registration | ECTS Course Catalog - Master's Degree | ECTS Course Catalog - PhD Degree | HU Graduate School of Science and Engineering