EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
2023-2024 BAHAR DÖNEMİ
Yeni bilgiler geldikçe bu sayfa güncellenebilir. Lütfen bu sayfadaki bilgileri sık sık kontrol ediniz.
Güncelleme: 08.02.2024 @15:26
 1. 2023-2024 Bahar Dönemi kayıtları için Öğrenci İşleri'nin duyurularına bu dairenin Web sitesi https://oidb.hacettepe.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen bu duyuruları dikkatle inceleyiniz. Özellikle sitedeki "Öğrenci Ders Kayıt Kılavuzu"nu dikkatle okuduktan sonra kayıt işlemlerine başlamanızı öneririz.
 2. Ayrıca, yine https://oidb.hacettepe.edu.tr adresinde yer alan Yönetmelik ve Yönergeler sekmesi altındaki Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ni detaylı olarak okuyunuz.
 3. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında bulunan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredili ders alabilirler. Sonraki dönemlerindeki öğrenciler en fazla 40 AKTS kredilik ders alabilirler. (Yönetmelik Madde 7)
 4. İki veya daha fazla öğretim üyesinin birlikte verdiği derslerde tüm şubeler dolmadan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır.
 5. Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl başlamadan önce eşdeğerlik isteğini bölüme dilekçe ile iletmeli ve ilgili kurulların onayını almalıdır. Gerekli belge için: https://muhfak.hacettepe.edu.tr/tr/menu/belgeler_ogrenciler_icin-271
 6. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf laboratuvarlarının 8 şubesi (21-28) 4. sınıf laboratuarlarının 5 şubesi (21-25) vardır. Bir şubenin dolu olması nedeniyle kayıt olamazsanız başka şubeleri deneyiniz. Hangi şubeye kayıt olduğunuzun bir önemi yoktur. Ders saatleri dönem başladıktan sonra laboratuvar sorumluları tarafından ilan edilecektir.
 7. Ders + Lab bütünlüğünün korunması gerekmektedir (eşzamanlı dersler). Bir ders+lab çifti birlikte kodlanmalıdır. Bir ders+lab çiftini daha önceki bir dönem alıp birinden kalıp diğerinden geçtiyseniz sadece kaldığınız dersi kodlamanız yeterlidir.
 8. Zorunlu dersler sildirilemez. En fazla üç seçmeli ders sildirilebilir. Sildirilen dersin tekrar alınması mümkün değildir (Yönetmelik Madde 26). (4. sınıftaki ders+laboratuvar çiftleri için sadece teorik dersi sildirebilirsiniz. Laboratuvar dersi transkriptinizde görünmeye devam eder, ancak mezuniyet için 4. sınıfta toplanması gereken krediden sayılmaz.) (İlgili dilekçe için: https://muhfak.hacettepe.edu.tr/tr/menu/belgeler_ogrenciler_icin-271)
 9. Her 15 günlük staj için ELE 389 ve ELE 390 derslerinden biri kodlanacaktır; ancak bu derslerden not alınacağı için, ELE 389 ve ELE 390 stajlar tamamlandıktan sonra kodlanmalıdır. Örneğin, stajınızı ikinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde tamamladıysanız üçüncü sınıfa başladığınız yılın güz döneminde, üçüncü sınıftan sonra tamamladıysanız dördüncü sınıfın güz döneminde kodlamalısınız. Yarıyıl tatilinde staj yapanlar takip eden bahar döneminde ELE 389 veya ELE 390 kodlayabilir.
 10. ELE 389 - Staj 1 ve ELE 390 - Staj 2 derslerinin şubeleri her iki ders için de 1 olarak belirlenmiştir.
 11. TKD 104 - Türk Dili II dersi https://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sanal sınıf ortamında verilmektedir.
 12. Dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel ve en az 54 AKTS kredilik dördüncü sınıf alan-içi (bölüm teknik) seçmeli dersi almaları gerekmektedir.
 13. Dördüncü sınıflar ELE 401 ve ELE 402 proje derslerine şube olarak projeyi aldıkları öğretim üyesine ait şube kodunu yazacaklardır. Kodları gösteren listeye yandaki / aşağıdaki "ELE 401 - 402 Bitirme Projesi için şube kodları" dokümanından ulaşılabilir.
 14. 2014-15 Akademik Yılı ve sonrasında bölümümüze başlayan öğrencilerin MÜH 103 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve MÜH 104 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerini almaları zorunludur. MÜH 103 ve MÜH 104 derslerine sistemde "Müfredat Dışı/Bölüm Dışı Dersler" sekmesinden ulaşılabilir. Bu dönem açılacak MÜH 103 dersinin şube kodu bölümümüz için 03 olarak belirlenmiştir. (Bu dersler programımızda daha önce sırasıyla HAS 222 ve HAS 223 olarak bulunmaktaydı; ancak 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi itibariyle MÜH kodlu olarak değiştirildiler.)
 15. 2014-15 Akademik Yılı ve sonrasında bölüme başlayan öğrenciler için UNI 101 - Üniversite Yaşamına Giriş dersi zorunludur.
 16. 2016-2017 akademik yılından başlayarak önkoşullu ders uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama ile önkoşul dersleri olan bir derse kayıt olabilmek için önce o dersin önkoşulu olan dersleri başarıyla bitirmiş olmak gerekmektedir (önkoşullu dersler).
 17. 2023-24 akademik yılından başlamak üzere lisans müfredatımıza bazı yeni dersler eklenmiş ve mevcut bazı dersler de çıkartılmıştır. ELE226, ELE228, ELE246, ELE489 ve ELE490 yeni katılan derslerimiz olurken, ELE220 ve ELE244 programdan çıkartılmıştır. Buna göre, ELE220 dersi, ELE226 dersi ve ELE228 laboratuvarı ile; ELE244 dersi, ELE246 dersi ile eşdeğerdir. Daha önce ELE220'den kalmış öğrencilerimizin ELE226 ve ELE228'i birlikte alması gerekmektedir. Benzer şekilde, ELE244'ten kalmış öğrencilerimizin ELE246'yı kaydetmesi gerekmektedir. Bu derslerden geçmiş öğrencilerimizin eşdeğer yeni dersleri almalarına gerek yoktur.
 18. 2022-23 akademik yılından başlamak üzere lisans müfredatımıza bazı yeni dersler eklenmiş ve mevcut bazı dersler de çıkartılmıştır. ELE109, ELE124 ve ELE320 yeni katılan derslerimiz olurken, ELE107, ELE120 ve ELE302 programdan çıkartılmıştır. Buna göre, ELE107, ELE109 ile, ELE120, ELE124 ile, ve ELE302, ELE320 ile eşdeğerdir. Daha önce ELE107, ELE120 veya ELE302'den kalmış öğrencilerimizin ilgili eşdeğer dersi alması gerekmektedir. Bu derslerden geçmiş öğrencilerimizin eşdeğer yeni dersleri almalarına gerek yoktur.
 19. Tüm öğrencilerin lisans eğitimi boyunca sayısı en az 2, toplam kredisi en az 7 AKTS olmak üzere alan-dışı seçmeli dersler (SEC kodlu veya dil dersleri gibi) almaları zorunludur.
 20. ELE 293, ELE 294 ve ELE 296, diğer bölümlere açılan servis dersleridir; bölüm öğrencilerinin alması için değildir!

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Mazeret, pasaport vb. konularda verilmesi gerekebilecek dilekçe örneklerine üst menüde bulunan EĞİTİM başlığı altındaki "Diğer Yardımcı Belgeler" başlıklı link'ten ulaşılabilir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler